Chráni ich Panna Mária Ružencová

Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie zažíva 7. októbra odpustovú slávnosť, na ktorú dorazí minimálne 8 000 až 10 000 pútnikov. Patrocínium farnosti, bohatá história a milosrdný obraz Panny Márie Obišovskej robia z Obišoviec vyhľadávané miesto mnohých mariánskych ctiteľov.

02.10.2018
Chráni ich Panna Mária Ružencová

V súčasnosti zdobí milostivý obraz pozlátený kryt. Snímka: Vladimír Štefanič

„Keďže máme odpustovú slávnosť v októbri, už je chladnejšie. Ľudia však napriek tomu prichádzajú v hojnom počte. Samozrejme, závisí to aj od ochoty jednotlivcov, či chcú v dnešnej dobe priniesť nejakú obetu a putovať,“  približuje Michal Harakaľ, ktorý je správcom farnosti štvrtý rok.

Odpustová slávnosť má nepretržitú tradíciu už od roku 1769. Prebieha vždy v prvú októbrovú nedeľu, sprievodný program však môžu pútnici zažiť už v sobotu.

Jedna strana pľúc
Do Obišoviec mariánski ctitelia putujú stovky rokov, je to teda premodlené miesto s bohatou históriou.

„Za seba by som mohol povedať, že je to jedna strana pľúc našej arcidiecézy. Človek tu určitým spôsobom vníma mocný príhovor Matky Božej Ružencovej a tiež to, že ona sa za nás prihovára. Nielen za jednotlivcov, ktorí jej skladajú svoje prosby, ale aj za celú arcidiecézu,“ tvrdí Michal Harakaľ, ktorý za druhú „stranu pľúc“ považuje pútnické miesto Gaboltov.

„Ľudia zistili, že Panna Mária si toto miesto vybrala ako svoju svätyňu. Človek tu môže v modlitbe zložiť k jej nohám všetky starosti a problémy. O tom svedčia aj votívne ďakovné tabuľky, ktoré sú umiestnené pri oltári s milostivým obrazom po pravej strane kostola. Vidíme, že od roku 1800 až po súčasnosť tabuľky pribúdajú. Značí to, že Panna Mária si toto miesto naozaj obľúbila.“

Nielen odpust
Ružencová Panna Mária tam však vábi nielen v prvý októbrový víkend, ale v podstate celoročne.

„Počas celého roka, dokonca aj v zime, prichádzajú pútnici, ktorí si vykonávajú indiviuálnu púť. Pútnik kedykoľvek zazvoní na fare, lebo chce chvíľu zotrvať v duchovnom objatí Panny Márie,“  uvádza Michal Harakaľ.

Eviduje aj väčšie skupiny veriacich, ktorí majú záujem pookriať na tomto mieste: „Prichádzajú aj pútnické skupiny so svojimi duchovnými otcami. Tiež sa tu zastavujú skupiny, ktoré putujú na konkrétne miesta, napríklad do Krakova alebo Smižian.“

Ako naznačuje už patrocínium farnosti, obľube sa tu teší aj modlitba posvätného ruženca: „Bolo by smutné, keby vo farnosti, ktorého titul je Panna Mária  Ružencová, neboli žiadne ružencové bratstvá. Zatiaľ je ich u nás málo, nedávno sme mali ich reorganizáciu. Aktuálne u nás pôsobia tri ruže. Vo filiálnom kostole Kysak je 5 ruží, lebo je tam viac ľudí ako vo farskej obci.“

Vo farnosti sú tiež samozrejmosťou fatimské soboty. 

Putujú tam aj deti
Farnosť tiež rozbehla zaujímavú aktivitu – púť detí s mariánskou tematikou.

Tak ako sa hlavná púť koná v októbri, ktorý je považovaný za mesiac posvätného ruženca, púte detí sa konajú v máji, ktorý sa tiež spája práve s Pannou Máriou.

„V spolupráci s hnutím eRko sme rozbehli každoročnú púť detí, ktorá je v máji. Príde sem veľa detí, pre ktoré organizujeme s otcom arcibiskupom alebo s pomocným biskupom program a občerstvenie,“ vysvetľuje Michal Harakaľ.

„Deti vystúpia v blízkych Ličartovciach na vlakovej stanici a odtiaľ celý čas putujú až na Putnuk, čiže k návršiu, na ktorom je pútnické miesto. Počas púte majú konkrétne zastávky, na ktorých vykonávajú určité úlohy spojené s mariánskou úctou.“

Minulý rok sa niesol v duchu fatimských zjavení, ktorých sté výročie sme si pripomenuli tento rok sa mohli malí pútnici bližšie oboznámiť s Bernadetou Soubirousovou, ktorej sa pred 160. rokmi zjavila Panna Mária v Lurdoch.

Stále nové milosti
Na bohatú históriu však nadväzuje aj požehnaná súčasnoť.

„Obišovský Putnok sa podľa rozhodnutia vtedajšieho košického arcibiskupa Alojza Tkáča od roku 2004 stal miestom slávenia mariánskych fatimských pobožností.

Každú prvú sobotu v mesiaci od mája do októbra (okrem septembra) sa v Obišovciach stretávajú kňazi a veriaci z jednotlivých dekanátov, aby sa spolu so svojimi biskupmi zjednotili v modlitbe ruženca.

Titul Sanctuarium dioecesanum, diecézna svätyňa, bol pútnickému kostolu pridelený dekrétom košického arcibiskupa Bernarda Bobera 1. októbra 2011. Verejné zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa tu vykonalo 1. októbra 2017,“ uvádza Jozef Kmec, osobný tajomník arcibiskupa a ceremonár Košickej arcidiecézy.

Za zaujímavosť tohtoročnej púte možno považovať požehnanie dva základných kameňov - jeden pre Pútnický dom Anny Kolesárovej v Obišovciach a druhý pre prístavbu Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom – hlavným celebrantom kardinálom Jozefom Tomkom.

Aj Michal Harakaľ vníma, že toto miesto má na ľudí pozitívny vplyv:

„Napríklad mám prípad, keď mladí snúbenci, ktorí ani nepatrili do našej farnosti, často prichádzali do Obišoviec. A práve toto pútnické miesto si vybrali pre svoj výnimočný deň a prišli si sem vyslúžiť sviatosť manželstva. Bolo to pekné a pre mňa osobne to bol asi najväčší zážitok.“

Miestny farár sa však teší z každého človeka, ktorý tu pookreje. „Teší ma, keď človek z tohto miesta odchádza občerstvený na duchu. Keď vníma, že tu zložil poriadny batoh starostí a problémov a ide naspäť naplnený istotou, že Boh je s ním a nemusí sa ničoho báť.“