Debaty o Bohu, vesmíre a konverziách

Scott a Kimberly Hahnovci, Thomas Joseph White, Jan Graubner, Ivan Eľko, Ryszard Legutko či Ivan Krastev. Osobnosti, ktoré oslovujú širokospektrálne publikum a s nálepkou kontroverzní aj vzbudzujú vášne. Môžete ich zažiť od 15. do 19. júna na Bratislavských Hanusových dňoch, tentoraz s podtitulom Konverzie.
Zuzana Artimová 07.06.2023
Debaty o Bohu, vesmíre a konverziách

Mestský festival Bratislavské Hanusove dni (www.bhd.sk) zahŕňa niekoľko večerov plných diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie a ďalších spoločenských vied. Pripravené sú duchovné a umelecké sprievodné podujatia. Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Festival sa koná na jar v Bratislave a na jeseň Košiciach. Ladislav Hanus (1907 – 1994) bol slovenský katolícky kňaz, filozof, teológ, prekladateľ, interpretátor literárnych diel, znalec sakrálneho umenia a zakladateľ filozofie kultúry na Slovensku. Snímka: hanusovedni.sk

A merický teológ Scott Hahn bude hlavná osobnosť nadchádzajúceho dvanásteho ročníka Bratislavských Hanusových dní.

Od pôvodnej myšlienky pozvať ho na Slovensko uplynulo zhruba päť rokov. „Navrhol to biskup Jozef Haľko. Povedali sme si, že ho radi zavoláme, ale zistili sme, že nezvykne cestovať mimo Spojených štátov s výnimkou návštevy Svätej zeme a Ríma. To bola prvá výzva,“ hovorí riaditeľ a šéfdramaturg festivalu Juraj Šúst.

Druhá bola nájsť k Hahnovi cestu – keďže v Amerike patrí k najuznávanejším laickým katolíckym osobnostiam, tak to vôbec nie je jednoduché. Ale podarilo sa.

„Ľudka, manželka Mareka Brezu, jedného z členov nášho spoločenstva, študovala na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau a Scottov syn bol jej spolužiak. Obaja sa angažujú v príprave návštevy.“

Najprv sa podarilo, že Scott Hahn mal počas pandémie v rámci Hanusových dní online prednášku.

„Na to zareagoval český kňaz, otec Šupa, ktorý pôsobil dlhé roky v americkej armáde a teraz žije v Moravskom Lieskovom. Je veľký fanúšik Scotta Hahna, osobne sa s ním pozná a veľmi nám pomohol,“ pokračuje šéfdramaturg.

„Americký teológ k  nám mal zavítať už vlani, ale pre doznievajúcu pandémiu a vojnu na Ukrajine k tomu nedošlo. Tento rok je všetko pripravené, Scott príde aj s manželkou Kimberly – najskôr do Bratislavy, kde obaja budú vystupovať na Bratislavských Hanusových dňoch, a následne vystúpia aj v Košiciach, kde budú hovoriť o tom, ako čítať Bibliu, a zúčastnia sa na kňazskej konferencii.“

„Návštevu Scotta Hahna zastrešuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, za ktorým stojí kňaz Branislav Kožuch.“

MARTIN LUTHER NARUBY

Scott je bývalý pastor presbyteriánskej cirkvi a  Kimberly je dcéra evanjelikálneho pastora. On konvertoval na katolícku vieru v roku 1986, ona o štyri roky neskôr.

„Pre mňa je veľmi silný moment, že Scott sa výrazne angažuje v napĺňaní výzvy Jána Pavla II. za novú evanjelizáciu. Niekedy ho prezývajú Martin Luther naruby, lebo na základe jeho svedectva viacero pastorov evanjelikálnych cirkví konvertovalo na katolicizmus. Asi najznámejším konvertitom je Ulf Ekman,“ vysvetľuje Juraj Šúst.

KATOLÍCI NIELEN V SÚKROMÍ

Ako obrátiť svet? je téma, ktorú v piatok 16. júna Scott a Kimberly Hahnovci rozoberú spolu s ďalším vzácnym hosťom, dominikánskym pátrom Thomasom Josephom Whiteom, OP, rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. O deň neskôr bude mať Scott aj prednášku s názvom Pred náboženstvom niet úniku.

„Zameria sa na to, prečo má byť náboženstvo prítomné vo verejnom živote, v spoločnosti i v kultúre a prečo by sme ako veriaci nemali ustúpiť len do súkromného života.“

Kimberly sa bude venovať aktuálnej téme povolania ženy podľa vzoru Panny Márie, zhrnutého v titule jej prednášky Sedembolestná – sedemradostná?

„Neprezentuje ťažko pochopiteľné akademické názory, ale opiera sa o svoju reálnu životnú skúsenosť, keďže je mama šiestich detí. Jeden syn je kňaz a druhý seminarista. Verím, že jej slová budú povzbudením aj preto, že svoj podcast nazvala Milovaná a požehnaná,“ hovorí Juraj Šúst.

DUCHOVNE SILNÉ ŽENY

V záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici bude možné stretnúť aj ďalšie duchovne krásne ženy, ktoré sa nehanbia za svoju ženskosť ani za svoju vieru.

Ria Zelisková, Mária Šimková a Paula Babocká vystúpia v rámci podujatia Tie, ktoré sme hľadali: Konzervatívne ženy sú (aj) na instagrame!

„Chceme inšpirovať ďalšie kresťanky katolíčky, aby neschovávali svoju identitu. Pre ženy v súčasnom sekulárnom svete je totiž veľmi náročné zachovať si prirodzenosť, dôstojnosť a sebahodnotu,“ zdôrazňuje riaditeľ projektu.

LIEK NA ČASY NEISTOTY

Spoločenstvo Ladislava Hanusa každý rok pozýva aj výnimočných teológov.

„Tento rok je to páter Thomas Joseph White, ktorý ako správny dominikán neúnavne vysvetľuje, prečo je svätý Tomáš Akvinský dôležitý pre život veriaceho človeka, v čom môže byť jeho teológia nielen liekom, ale dokonca bezpečným prístavom v dnešných búrlivých, neistých a krehkých časoch.“

Pre moderného človeka nie je ľahké pochopiť Tomášov scholastický jazyk, „ale páter White nám ho preloží do súčasnej reči i myslenia, aby aj neakademickí filozofi, teda každý, koho zaujímajú veľké otázky, mohol čerpať z tohto teologického pokladu Cirkvi“.

Páter White bude celebrovať aj svätú omšu v kapucínskom kostole. „Nikdy sme netajili, že náš mestský festival je katolícky. Festival znamená, že je to niečo viac ako prednášky a diskusie. Slávenie Eucharistie je pre každého veriaceho katolíka vrcholom jeho duchovného života, preto je aj vrcholným momentom festivalu.“

Vlani bola svätá omša na sviatok Božieho tela. „V Bratislave je život dosť hektický, preto sme sa trochu riskantne rozhodli, že svätú omšu zaradíme do programu o desiatej večer. Stretli sme sa však s veľmi priaznivou odozvou nielen od mladých ľudí. Aj tento rok bude jedna svätá omša o desiatej večer a druhá v sobotu ráno.“

DVAJA BISKUPI OSLOVIA SVET

V spolupráci s vydavateľstvom Nové mesto a hnutím Fokoláre sa v diskusii Ako osloviť svet a nestratiť seba stretnú dvaja biskupi.

Český prímas Jan Graubner a slovenský evanjelický biskup Ivan Eľko budú debatovať o tom, ako priniesť to, čo Cirkev učí a čomu ako kresťania veríme, aj ostatnému svetu.

„Teda ako osloviť iných ľudí bez toho, aby sme sa vyzátvorkovali alebo sa za našu vieru ospravedlňovali. Na druhej strane, aby sme neboli prehnane dotieraví, ale aby sme šírili Kristovu dobrú zvesť s porozumením súčasnej kultúre a zároveň verne Pravde a Tradícii. Verím, že aj táto diskusia bude dôkazom, že i nepríjemné a ťažké pravdy sa dajú povedať prístupným spôsobom, láskavo a s pochopením.“

ĽUDSKÉ PRÁVA A SVETONÁZOR

Juraj Šúst sa teší aj na debatu s obsadením Ivan Krastev – Ryszard Legutko.

„Legutko je asi najznámejší európsky konzervatívny filozof. Okrem toho je veľký odborník na antickú filozofiu, osobitne na Platóna a Sokrata. Krastev zasa patrí k najvýznamnejším súčasným liberálnym mysliteľom.“

Cieľom dramaturgie bolo, aby sa dva svety týchto dvoch mysliteľov stretli. „Aby ukázali, kde sú trecie plochy a ako ich posúvať v prospech pravdivej reality. V súčasnej spoločnosti je kľúčovou témou chápanie ľudských práv z rôznych svetonázorových perspektív. Čo je ľudské právo a čo nie a kde sa vlastne začína.“

O KONVERZIÁCH I DEKONVERZIÁCH

Novinkou tohtoročných Hanusových dní budú nočné rozhovory. „Zámerom Night talks je úprimný, hlboký dialóg s ľuďmi z kresťanského i sekulárneho sveta. Budeme hovoriť o konverziách i dekonverziách. Niektorí ľudia kedysi možno boli súčasťou Cirkvi a kresťanstva, ale dnes sa už k nim nehlásia. A tak sa ich budeme pýtať prečo.“

Hosťami budú Katarína Šedivá, Tomáš Hudák, Zuzana Kovačič Hanzelová a Samuel Trizuljak.

„Tešíme sa na rôzne pohľady a názory, ktoré nám nebránia rozprávať sa o tom, čo nás spája, ale aj o tom, čo nás rozdeľuje, aby sme ukázali, že dialóg je možné viesť s úctou, že to nemusí byť len politický pingpong či účelové vyhľadávanie konfliktu so sekulárno-liberálnym svetom.“

Hlavnými osobnosťami tohtoročných Bratislavských Hanusových dní budú manželia Scott (* 1957) a Kimberly (* 1957) Hahnovci. Snímka: scotthahn.com

FILOZOFOVANIE V JASKYNI

Premiéru na Bratislavských Hanusových dňoch bude mať aj filozofická diskusia Platónova jaskyňa s podtitulom Zbytočné filozofovanie? Moderátor Juraj Šúst privíta renomovaného českého filozofa Petra Dvořáka z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Pre mňa je to veľká zodpovednosť a tiež srdcová záležitosť, lebo som absolvent filozofie na Trnavskej univerzite. Festival, ktorý nesie meno Ladislava Hanusa, jedného z najväčších slovenských katolíckych filozofov, by si mal zachovať aj filozofický rozmer.“

INŠPIRATÍVNI ĽUDIA NAŽIVO

Dvanásty ročník Hanusových dní prinesie tiež premiéru autorského divadelného predstavenia, ktorého autorkami sú Rebeka Lukáčová a Katarína Valábková.

Divadelno-hudobné konverzie: Rozum, cit, milosť & jedno.tu. predstavia fiktívnu konverzáciu známych konvertitov a piesne z albumu Dáše Žabenskej jedno.tu.

Predstavenie bude v Galérii Statua, v suteréne Pálffyho paláca. Ak sa niekto stále pýta, prečo by na festival mal ísť, šéfdramaturg Juraj Šúst odpovedá, že v prvom rade má šancu stretnúť inšpiratívnych hostí svetového formátu.

Už to je samo osebe vzácne. Zároveň si môžeme preskúmať i prehĺbiť svoju vieru, keďže dialógy a polemiky so súčasnou kultúrou a sekulárnym svetom sa tu vedú otvoreným, tvorivým a odvážnym spôsobom.

„Viera by nemala byť izolovaná, mala by osvecovať skutočnosť. Ale aby ju mohla osvecovať, musí ju poznať. Verím, že náš festival k tomu môže pomôcť. Zároveň je to priestor pre ľudí akéhokoľvek veku, aby aj v srdci mesta, v centre diania, mohli zažiť niekoľko dní pekný svet, ktorý chce byť skutočný a úprimný.“

Ten, kto na festival príde, sa nemusí báť, že to bude príliš intelektuálne a suché. „Náš cieľ je pravý opak – aby návštevník pri hľadaní pravdy zažil vzrušujúce napätie. Keď sa niečo také udeje, poviem si, že sa to oplatí robiť.“

Hoci sa vysielať bude aj online a vznikne tiež archív celého programu, Juraj Šúst sa neobáva, že by ľudia neprišli.

„Naživo je to iné. Kto nemôže prísť, tomu záznam pomôže, ale kto už niekedy na Bratislavských Hanusových dňoch bol, vie, že priamemu zážitku sa záznam z archívu nevyrovná.“