Dvorská kalvária púta polohou i históriou

Pochádza z polovice 19. storočia a zdolá ju i vozičkár či rodič s kočíkom. Navštívili sme miesto, ktoré očarí svojou rozľahlosťou i zvláštnou atmosférou. Kalvária pri obci Dvory nad Žitavou neďaleko okresného mesta Nové Zámky. 
Anna Stankayová 28.01.2020
Dvorská kalvária púta polohou i históriou

Snímka: KN/Anna Stankayová

Keď sa povie kalvária, predstavím si 14 zastavení, ktoré stúpajú do kopca, na ktorého vrchole stojí kríž či kostol. Keď sa však povie kalvária v Podunajskej nížine, celkom mi to k sebe nejde. Každý, kto bol aspoň raz v tomto južnom kraji západného Slovenska, vie, že kopec by hľadal veľmi ťažko. 

Ani v tomto prípade nestojí kalvária za obcou Dvory nad Žitavou na kopci, skôr ide o vyvýšeninu. Aj to nie úplne prirodzenú. Hoci sa územie, na ktorom kalvária stojí, nazýva Vŕšok sv. Martina. 

Nachádza sa tesne za obcou a obklopujú ju rozsiahle rovinaté polia. Neviem, ako vyzerá v letných mesiacoch, ale v čase našej návštevy pôsobilo toto miesto priam záhadne. Odľahlé a bez davov návštevníkov, alej bezlistých stromov, sochy z rozpadávajúceho sa pieskovca a nekonečné ticho a pokoj, ktoré umocňovala mliečna hmla na neďalekých roliach. Určite to vyzerá inak počas pôstnych krížových ciest či svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža v septembri. Pôvabnosť a čaro však nestráca ani v zime. 

Základ v stredoveku

Podľa údajov z roku 1075 (z tohto roku pochádza aj prvá písomná zmienka o obci) dal kráľ a svätec Štefan na tomto mieste postaviť kaplnku ako súčasť kúrie. V nej sa v roku 1307 konal diecézny koncil, nazvaný Dvorská synoda, na ktorom uznali za maďarského kráľa Karola Róberta. Okrem toho sa od toho roku zaviedlo pravidelné večerné zvonenie ku cti Panny Márie na Anjel Pána

Pôvodnú stredovekú kaplnku však už na dvorskej kalvárii nenájdete. Pravdepodobne na jej základoch postavili v roku 1860 neskoroklasicistickú Kaplnku svätého Martina, biskupa z Tours. Lavičky pred kaplnkou napovedajú, že práve na tomto mieste sa konajú bohoslužby.  

Stavala sa 5 rokov

Samotná výstavba kalvárie sa začala 3. mája 1855 na podnet vtedajšieho dvorského farára Adolfa Majthényiho, ktorý má na vrchole kalvárie i miesto svojho posledného odpočinku. V obci bol zrejme významnou osobnosťou, pretože aj jedna z dvoch miestnych základných škôl (tá s maďarským vyučovacím jazykom) nesie práve jeho názov.

Skončila sa 16. septembra 1860 posviackou, ktorú mal na starosti ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský. Podľa záznamov sa na slávnosti zúčastnilo 40 000 pútnikov.

Počas piatich rokov výstavby sa na súčasnej podobe kalvárie podpísalo 50 000 odpracovaných hodín, 7 000 vysadených agátových stromov a navezených 14 000 vozov zeminy, preto ten v úvode spomínaný nie celkom prirodzený vŕšok. 

Od roku 1963 je kalvária v zozname národných kultúrnych pamiatok a tvorí ju niekoľko zaujímavých objektov. 

Zvonica sa dostala i do erbu

Na nie príliš vysoký vrchol kalvárie sa dá dostať dvomi cestami. Prvá vedie špirálovito okolo vyvýšeniny až na vrchol a jej cestu lemuje 14 malých kaplniek krížovej cesty datovaných do roku 1857. Táto nenáročná trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie nevynímajúc imobilných ľudí či rodičov s kočíkmi. Hoci je druhá cesta kratšia, vedia však cez mohutné schodisko so sochami svätcov a anjelov. Najvyšší bod kalvárie síce dosiahnete pomerne rýchlo, obídete tak ale zastavenia krížovej cesty a na kolesách by to asi nešlo.

Na vrchole kalvárie je niekoľko zaujímavých objektov. Jedným je kríž z roku 1859, ktorý nahradil pôvodný dočasný kríž. Tento „novší“ postavili pri príležitosti 50. výročia kňazskej služby spomínaného arcibiskupa Jána Scitovského. 

Vedľa kríža sa týči murovaná zvonica s dvoma zvonmi z obdobia neskorého klasicizmu, postavená v rokoch budovania kalvárie. Zaujímavosťou je, že sa dostala aj do erbu obce. 

Hneď za zvonicou je jediný hrob, ktorý na kalvárii nájdeme. Pietne miesto patrí farárovi Adolfovi Majthényimu, vďaka ktorému môžeme obdivovať kalváriu v podunajskej dedine Dvory nad Žitavou.  

Neďaleko vrcholu, približne v strede stromovej aleje zdobí toto miesto kamenná socha Panny Márie z roku 1844. Na jej mieste mal pôvodne stáť kalvársky kostol, v roku 1859 však z plánov zišlo a namiesto kostola stojí dodnes socha Immaculaty. 

Dnes už 160-ročná kalvária prešla niekoľkými úpravami. Tie posledné sa robili v rokoch 1994 – 1996. Na dobu svojho vzniku veľkolepé dielo by už znova potrebovalo menšie opravy. Zážitku z chvíle stíšenia či peknej duchovnej prechádzky to však na hodnote neuberie. 

Pozrite si aspoň malú ukážku:

Socha Panny Márie
Socha Panny Márie
Kamenná socha stojí uprostred lesíka, kde mal stáť kalvársky kostol. Snímka: KN/Anna Stankayová
Dvorská kalvária
Dvorská kalvária
Špirálovitá cestička popri 14 zastaveniach je vhodná pre všetkých. Snímka: KN/AS
Dvorská kalvária
Dvorská kalvária
Pri výstavbe kalvárie v Dvoroch nad Žitavou vysadili 7 000 agátov. Snímka: KN/AS
Dvorská kalvária
Dvorská kalvária
Špirálovitá cestička popri 14 zastaveniach je vhodná pre všetkých. Snímka: KN/AS
Kaplnka krížovej cesty
Kaplnka krížovej cesty
Novogotická kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, postavená v rokoch 1855-1857. Snímka: KN/ASUpravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller.
Kaplnka krížovej cesty
Kaplnka krížovej cesty
Špirálovitá cestička popri 14 zastaveniach je vhodná pre všetkých. Snímka: KN/AS
Kríž a zvonica
Kríž a zvonica
Na vrchole kalvárie stojí kríž a zvonica, ktorá sa dostala aj do miestneho erbu. Snímka: KN/AS
Pomník na kalvárii
Pomník na kalvárii
Za pomníkom sa nachádza agátová alej. Snímka: KN/AS
Hrob dvorského farára
Hrob dvorského farára
Jediný hrob na kalvárii patrí miestnemu farárovi Adolfovi Majthényimu, ktorý výstavbu kalvárie inicioval. Snímka: KN/AS
Zvonica a Kaplnka sv. Martina
Zvonica a Kaplnka sv. Martina
Dvojzvonová zvonica z obdobia neskorého klasicizmu. v pozadí Kaplnka sv. Martina z Tours. Snímka: KN/AS
Dvorská kalvária
Dvorská kalvária
Pohľad z vrcholu kalvárie na miesto, kde mal pôvodne stáť kostol. Snímka: KN/AS
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Slávnostné sväté omše sa počas púte konajú práve na tomto mieste. Snímka: KN/AS
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Na stredovekých základoch pôvodnej kaplnky z roku 1075 stojí novšia. Od roku 1860. Snímka: KN/AS
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Kaplnka sv. Martina, biskupa z Tours
Neskoroklasicistická kaplnka z roku 1860. Snímka: KN/AS
Schodisko na kalváriu
Schodisko na kalváriu
Mohutné schodisko zdobia plastiky svätcov a anjelov. Snímka: KN/AS
Schodisko na kalváriu
Schodisko na kalváriu
Mohutné schodisko zdobia plastiky svätcov a anjelov. Snímka: KN/AS
Schodisko na kalváriu
Schodisko na kalváriu
Niektoré dlaždice nám odkrývajú zaujímavosti kalvárie. Ako táto, ktorá hovorí o dátume slávnostnej posviacky kalvárie. Snímka: KN/AS
Dvorská kalvária
Dvorská kalvária
Kalvária v obci Dvory nad Žitavou. Snímka: KN/AS
Kalvársky kríž
Kalvársky kríž
Kríž z roku 1859 postavili pri príležitosti 50. výročia kňazskej služby arcibiskupa Jána Scitovského. Snímka: KN/AS