Krása Františkových jasličiek je aj naša

Tento rok si pripomíname 800 rokov prvých živých jasličiek, ktoré v talianskom Grecciu vytvoril svätý František z Assisi.
Barbora Kullačová 19.12.2023
Krása Františkových jasličiek je aj naša

Svätého Františka inšpirovala krása a pokora Božieho Syna. Snímka: pxhere.com

Svätý František z Assisi mal už od narodenia zaujímavý príbeh. Málokto asi vie, že keď tento svätec uzrel prvýkrát svetlo sveta, dostal meno Giovanni, teda Ján. Ešte prekvapujúcejšie môže byť, keď si tohto svätca predstavíme ako vodcu skupiny mladých ľudí, ktorí trávili noci búrlivým životom.

Z OBCHODNÍKA SVÄTEC

Áno, muž, ktorého poznáme z obrázkov, na ktorých mu nad hlavou svieti svätožiara a oblečený má františkánsky habit, nebol od malička vychovávaný vo viere. Práve naopak. Otec si dal prácu, aby bol Bohu čo najvzdialenejší, preto mu aj zmenil meno.

Keď sa vrátil z obchodnej cesty vo Francúzsku, rozhodol sa, že sa malý chlapec nebude viac volať Giovanni, ale Francesco, čo malo naznačovať obdiv k Francúzsku. Ako však už vieme, ani zmena krstného mena nezastavila Boha, aby z Františka urobil svätca.

Zo začiatku to však nevyzeralo veľmi nádejne – František bol dobrý obchodník a chcel byť aj slávny šľachtic. No práve táto cesta ho priviedla k objaveniu pravej hodnoty života.

Dnes svätého Františka z Assisi poznáme ako zakladateľa rádu františkánov, ako svätca, ktorý sa rozprával so zvieratami, či ako patróna Talianska. A tento rok si všetci často pripomíname, že bol aj tvorcom prvých živých jasličiek v roku 1223 v talianskom mestečku Greccio, úlohy jednotlivých postáv stvárňovali ľudia. Františkánska rodina teda oslavuje 800 rokov od prvých jasličiek.

VZNIK TRADÍCIE

Svätý František si uvedomoval, že dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, to od začiatku nemalo ľahké. V jeho chudobe však videl krásnu pokoru Božieho Syna, ktorá ho inšpirovala. „František bol človek vnímavý na krásu. Videl Božiu prítomnosť nielen v prírode, ale aj v dielach ľudských rúk.

Organizujúc živé jasličky v Grecciu, chcel veľmi živo prežiť krásu a hĺbku udalostí, ktoré sa odohrali v betlehemskú noc. Ale tiež chcel, aby si tí, ktorých pozval na ‚polnočnú‘ svätú omšu, živo uvedomili, čo sa odohralo vtedy, keď sa z evanjelia číta stať o narodení Ježiša Krista,“ vraví minorita Lucián Bogucki.

Svätec zrejme netušil, že tradícia betlehemov sa rozšíri do celého sveta, aj keď v to možno dúfal. Teraz vidíme, že jeho nápad postaviť jasličky nebol márny a vo svete sa drží už osem storočí.

Každoročne môžeme vidieť rodiny, ktoré si pred Vianocami prídu do kostola dať požehnať svoj betlehem a na námestiach si môžeme všimnúť drevené jasličky s Ježiškom. Najmä v Taliansku je táto tradícia rozšírená, dokonca viac ako zdobenie vianočného stromčeka.

Snímka: www.istockphoto.com

BOH JE BLÍZKO

Pápež František si je istý tým, že pri pohľade na jasličky nami prebehnú dva pocity. Úžas a údiv. Podľa Svätého Otca sú jasličky živé evanjelium, hovoria o živote a vystupujú zo stránok Svätého písma.

Podobne to vníma aj františkánska rodina, pre ktorú sú betlehemy pripomienkou, že Boh každoročne prichádza medzi nás. „Pripomína mi to, že Boh je blízko, že nič ľudské mu nie je cudzie a nič slabé ho nepohorší,“ delí sa o svoje pocity sestra Caritas z Kongregácie školských sestier sv. Františka.

„Pre mňa je to pripomienka, že Boh je dobrý a blízky. Všetci to teoreticky vieme, ale dobre nám padne nanovo to prežiť. Jasličky s krehkým Dieťaťom nás na to upozorňujú.“ Františkovu skúsenosť v Grecciu prirovnáva aj k úderu zvona, ktorý ju vytŕha zo všednosti.

PRAVÝ DAR

Hlboký vzťah k jasličkám, ale aj k celým Vianociam mal aj veľký svätec Páter Pio. Tieto sviatky si ho zakaždým dokázali podmaniť. „Viem, že najväčší sviatok kresťanov je Veľká noc, ale Vianoce si ma vždy podmania svojou nehou.“

Želajme si po tieto dni, aby si nás jasličky podmanili svojou nehou podobne ako svätého Františka a Pátra Pia. Aby nás upriamovali na pravú podstatu Vianoc, na pravý dar, ktorý prichádza v podobe Božieho Syna. Lucián Bogucki pripomína, že čas Adventu nám ponúka zamyslenie nad evanjeliom a načerpanie hlbokého pokoja.

„Na začiatku Adventu som na Námestí sv. Františka v Bratislave v Karlovej Vsi požehnával krásny adventný veniec, ktorý pripravil miestny úrad. V tom istom čase sme otvárali na nádvorí pred kostolom veľký vonkajší betlehem. Jeden zo zamestnancov miestneho úradu lampášmi vyznačil cestu od adventného venca k betlehemu. Tým vyjadril celú pravdu o zmysle Adventu a všetkých tradícií s ním spojených.“

Jasličky s krehkým Dieťaťom nás upozorňujú na to, že Boh je dobrý a blízky. Snímka: profimedia.sk

SYMBOLY VIANOC

Adventná cesta prípravy by sa teda nemala zaobísť bez prípravy betlehemov. Svätý Otec už dávnejšie v liste Admirabile signum hovoril o význame jasličiek a aj o svojej nádeji, že táto tradícia nikdy nezanikne.

Do ich vyrábania by sa mala zapojiť celá rodina, pretože práve táto spoločná činnosť je vzácnou chvíľou nato, aby rodičia či starí rodičia odovzdávali vieru svojim deťom a vnúčatám. V súčasnosti je čoraz smutnejšie, že sa z verejných priestorov odstraňujú náboženské symboly.

Ak chceme, aby sa zachovala pravá podstata Vianoc, učme svoje deti prechovávať v srdci úctu k jasličkám, k Svätej rodine, k Božiemu Synovi. Vysvetľujme im, o kom Vianoce v skutočnosti sú, a neprestajne ich učme, že vianočný stromček, snehuliak a piesne ako Merry Christmas nie sú pravé symboly týchto dní.

Získanie odpustkov

Záver 800-ročnej tradície betlehemov nám prináša možnosť priblížiť sa k Spasiteľovi. Od sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2023) až do sviatku Obetovania Pána (2. 2. 2024) máme možnosť získať úplné odpustky, ak navštívime kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Toto privilégium je tiež spojené s jasličkami. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať úplné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať úplné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti.

TK KBS