Ľudskú dušu môže očistiť iba Boh

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, aj utrpenie v živote môže na človeka pôsobiť očisťujúco, alebo ak chcete moderným slovníkom - detoxikačne. Na jednej strane môže človeka doslova psychicky zruinovať. Avšak na strane druhej i posilniť a pomôcť objaviť pravý zmysel života. Dôležité je, ako to človek uchopí. 
Peter Slovák 19.07.2021
Ľudskú dušu môže očistiť iba Boh

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Pre mnohých z nás sa nevyhnutnou súčasťou vlastnej existencie stala duševná a duchovná očista. Paradoxne k nim niekedy v našom živote prispievajú aj starosti, problémy, ktoré označujeme synonymom kríže. Nezriedka prostredníctvom nich nám Pán Boh ponúka výzvu na zmenu života. Žiaľ, nie každý to dokáže pochopiť a prijať.
 

Ťažko ho prijímame

Viacerí svätci, ale i myslitelia doby ponúkli osobnú skúsenosť s bolesťou a utrpením v živote. Na tomto mieste si môžeme z niektorých vybrať. 

Tomáš Kempenský (1380 – 1471), nemecký kňaz, augustinián a mystik, naznačil, že my ľudia máme s tým tak trochu problém: „Ježiš má teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľovstva, ale medzi nimi je málo takých, čo by radi niesli jeho kríž.“   
 

Odporúčania skúsených
 

Kňaz a pedagóg mladých sv. Ján Bosco (1815 - 1888) radí: „Odporúčam vám, aby ste niesli svoj kríž ochotne, ako to chce svätá Božia vôľa, a aby ste ho niesli radostne a nezabúdali, že s rokmi sa míňajú i kríže.“ 

Svätý František Saleský (1567 – 1622) ponúka tieto slová: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“ 

K tomu nám sv. Ján XXIII. (1881 - 1963) pripomína: „Kríž s Ukrižovaným je mojou veľkou učebnicou. Z neho sa usilovne a s láskou učím božskej vede. Treba sa mi vžiť do toho, aby som všetky udalosti i všetku ľudskú múdrosť a vedu posudzoval podľa tejto veľkej knihy.“

A na záver nás upokojuje Chiara Lubichová (1920 - 2008)
„Nie je pravda, že kto miluje kríž, nájde bolesť. Naopak, kto sa veľkodušne vrhá do jeho tvrdého objatia, nachádza lásku, Boha.“ 


Ak si niektoré z týchto cenných slov osvojíme, duchovná očista určite prebehne.