My sme tu kvasom aj pre moslimov

„Vždy, keď vkročili do našej kúpeľne a začali ma biť a surovo mi nadávať, pozeral som sa im do očí s milosrdenstvom. Zdalo sa mi totiž, že to oni sú tu väzni. Práve toto ma pripravilo na môj terajší život,“ hovorí o svojom únose džihádistami Jacques Mourad, 55-ročný arcibiskup Sýrsko-katolíckej cirkvi, sídliaci v Homse.
Ján Košta 30.10.2023
My sme tu kvasom aj pre moslimov

Na snímke Jacques Mourad, arcibiskup Homsu. Snímka: archív SKCH

Na monitorovacej ceste po Sýrii a Libanone ho navštívili pracovníci Slovenskej katolíckej charity. Spoznali sa, nadviazali partnerstvo a zistili, ako mu môžu v jeho namáhavej úlohe pomôcť.

Hoci je biskupom len od marca, vo svojom poslaní má jasno: „Moja vízia Cirkvi v budúcnosti je, aby nebola uzavretá v dedinách, farnostiach a komunitách, ale musí byť mostom medzi všetkými ľuďmi.“

Práve preto podporí Charita zo zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom kláštor Deir Mar Musa, v ktorom začal arcibiskup Mourad svoj mníšsky život.

Mnísi a mníšky v tomto kláštore z polovice 6. storočia budujú dialóg s moslimami, hľadajúcimi a ľuďmi všetkých náboženstiev. Rekonštrukcia vyše 100 okien a dverí sa začína tento september.

BYŤ BLÍZKO VŠETKÝM ĽUĎOM

V kláštore postavenom na úbočí hôr s výhľadom len na púšť sa odpustenie a zmierenie medzi náboženstvami aj reálne deje. Postoj otca arcibiskupa to len potvrdzuje: „Pre nás kresťanov sa vo vzťahu k moslimom vojnou nič nezmenilo. Politici a radikáli budujú rozdelenie, ale my kresťania v Sýrii máme jasnú cestu – byť blízko všetkým ľudom. To je naše svedectvo. Toto je cesta, ktorá potvrdzuje našu identitu Ježišových učeníkov.“

Do kláštora chodievajú počas roka návštevy zo Sýrie a ďalších krajín. Každý hosť je pozvaný pridať sa k rytmu modlitby a práce. „Keď sa ma kňaz pri prinášaní obetných darov spýtal, za čo obetujem túto svätú omšu, bol som zaskočený.

Do liturgie však zapájal úplne všetkých. Na túto svätú omšu nikdy nezabudnem,“ opisuje svoj zážitok Morees Gaggi. Projektový manažér SKCH sa ako iracký kresťan dostal na Slovensko a od decembra má na starosti projekty pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe.

PRVÝ MNÍCH, BISKUP I VÄZEŇ

Arcibiskup Mourad bol vôbec prvým mníchom, ktorý začal žiť v tomto kláštore, potom čo bol od 18. storočia opustený. Pán však pred neho položil nové výzvy: „Nebolo to pre mňa ľahké, keď som sa dozvedel, že by som mal byť biskup. Bral som to ako novú cestu od Boha pre mňa osobne, v roku 2014 som totiž takúto ponuku odmietol. Teraz som to už nemohol urobiť. Cirkev je totiž misijná, a tak som vystúpil zo svojho zaužívaného poriadku.“

Počas päťmesačného zajatia bojovníkmi Islamského štátu aj jeho viera prechádzala skúškami: „Keď som prvýkrát počul vetu, že ak nekonvertujem na islam, tak ma zabijú, veľmi som plakal. Len som sa modlil k Panne Márii a ona mi dala pokoj do srdca. Vždy, keď som sa cítil sám a beznádejne, začal som sa modliť ruženec a pokoj opäť prišiel.“

Ovocím modlitieb a jeho vernosti bol tiež útek zo zajatia pri bombardovaní. „Utiecť mi pomohli sunnitskí moslimovia z mesta, kde som pôsobil. Utiekol som na motorke v prestrojení v nikábe. V ten deň títo moji moslimskí priatelia pomohli ďalším 58 kresťanom,“ dodáva pokorne.

Kláštor Deir Mar Musa pri meste Al Nabk. Snímka: archív SKCH

JEDINÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA

Zatiaľ poslednou skúškou nielen pre kresťanov, ale pre všetkých ľudí v Sýrii bolo ničivé zemetrasenie pred siedmimi mesiacmi. Podpísalo sa to aj na budove cirkevnej školy v Hame. Riaditeľka je v nej sestra otca arcibiskupa Mourada, ktorá je tiež rehoľná sestra.

„Do našej školy chodievajú spolu kresťanské aj moslimské deti. Je dôležité, aby fungovali spoločne. Praskliny na stenách sme si dokázali opraviť svojpomocne. Posilniť nosné stĺpy, ktoré držia horné poschodie, však už nie je v našich silách,“ opisuje riaditeľka.

Slovenská katolícka charita plánuje podporiť obnovu tejto jedinej cirkevnej školy v meste. Otec arcibiskup na ponúknutú pomoc s  vďakou odpovedal: „Je Božia vôľa, aby sme tu boli, lebo my sme kvasom aj pre moslimov. My ako kresťania nezávisíme totiž od pozemkov a zeme, ale od Boha.“