Na duchovné povolanie treba aj odvahu

Za posledné desaťročia je nových duchovných povolaní čoraz menej. „Situácia je v súčasnosti iná ako pred tridsiatimi rokmi. Treba však povedať, že to boli ročníky, keď sa rodilo aj viac detí,“ hovorí Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
Miroslava Gromanová 02.02.2024
Na duchovné povolanie treba aj odvahu

Za duchovné povolania sa potrebujeme neustále modliť, pretože každé je Boží dar. Ilustračná snímka: Človek a Viera/Zuzana Kostková

Ak by sme mali situáciu zovšeobecniť, tak o duchovné veci mladí záujem majú, ale duchovné povolanie je už čosi iné. „Vidíme to napríklad pri organizácii duchovných obnov pre stredoškolákov alebo mladých mužov. Podať si prihlášku do kňazského seminára si vyžaduje väčšiu vnútornú zrelosť a odvahu. Treba povedať, že Pán Ježiš povoláva v každej dobe, ale nie každý je ihneď pre toto povolanie zrelý a odvážny,“ vysvetľuje rektor Peter Majda.

Podobne to s rozhodnutím ísť touto cestou vníma aj páter Juraj Ďurnek, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. „Povolanie ku kňazstvu a  zasvätenému životu pochádza priamo od Boha, takže o skutočné duchovné povolanie bol a vždy bude záujem, tak mužov, ako žien. Mladí ľudia sa často nevedia rozhodnúť, no nielen čo sa týka povolania či životného stavu, ale ani pri výbere školy alebo zamestnania.“

VZÁCNE POVOLANIE

Kedysi bolo duchovné povolanie nielen častejšie, ale aj vzácne a atraktívne. Rodiny boli viacpočetné, preto bolo aj pre rodičov jednoduchšie nechať dieťa kráčať touto cestou. „Dnes, keď majú rodičia zväčša jedno alebo dve deti, je pre nich oveľa náročnejšie podporiť ich na ceste duchovného povolania. Všetko cenné totiž čosi stojí,“ hovorí páter Ďurnek.

Peter Majda sa v tom snaží nájsť aj svetlú stránku. „Záujemcov je síce menej, umožňuje to však viac sa zamerať na kvalitu a svätosť budúcich kňazov. Miestna cirkev – farnosť, diecéza – je skutočne zodpovedná za zrod a dozrievanie kňazských povolaní. Nemôžeme si povedať, že nás sa to netýka.“

Hovorí tiež, že mladých pri rozhodnutí prijať pozvanie Ježiša a nasledovať ho veľkodušnejšie odrádza šíriaca sa sekulárna mentalita. „Ale nemôžeme rezignovať. Treba živú vieru a nové pastoračné postupy. Dôležitá je predovšetkým modlitba.“

HĽADANIE BOHA

Ako však niekto zistí, či je cesta duchovného povolania pre neho vhodná a že sa rozhodol správne? Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku má jasnú odpoveď. „Hlboký osobný vzťah s Pánom je alfa a omega duchovného povolania. Už svätý Benedikt pred viac ako 1500 rokmi hovoril, že do rehole sa majú prijímať takí muži, ktorí budú naozaj hľadať Boha.“

Ďalšími znakmi, ako zodpovedne rozlišovať povolanie, je aj túžba, ochota a dispozícia. „Túžba zahŕňa lásku. Povolaný v sebe cíti väčšiu lásku ku Kristovi a jeho Cirkvi, väčšiu lásku k blížnym. Objaví v sebe túžbu byť kňazom, väčšiu túžbu po modlitbe a  čnostnom živote. Ochota sa prejavuje predovšetkým v nezištnej službe, obete a pomoci.“

Dispozícia obsahuje jednak vnútornú disponovanosť – to znamená, že dotyčný má potrebné ľudské, duchovné, intelektuálne, morálne a pastoračné schopnosti, a aj vonkajšiu disponibilitu – to znamená, že je pripravený ísť tam, kde ho Boh prostredníctvom biskupa pošle, vysvetľuje rektor Peter Majda.

AKTUÁLNY STAV

U  mladých však vyvoláva veľký záujem aj svedectvo kňazov, ktorí sú vo svojej službe šťastní. U nás majú viacero možností, kam vstúpiť do seminárov či reholí. Napríklad v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach je v príprave aktuálne 26 seminaristov a diakonov.

Rektor Štefan Novotný tiež vidí niekoľko mínusov, prečo je počet nízky. „Spoločenské ohodnotenie kňazskej služby je na historických minimách, verejná mienka je z rôznych dôvodov silne antiklerikálna, nie všetci kňazi, rodiny, farnosti a cirkevné komunity ponúkajú živé svedectvo kresťanského života a navyše je mladý človek deformovaný konzumnou spoločnosťou.“

Preto sú vďační za každého, kto sa rozhodne vstúpiť do seminára. „Dôležité je uvedomiť si jednak, že duchovné povolanie sa nerodí v seminári, ale v rodine a vo farnosti, a jednak, že sa za duchovné povolania potrebujeme neustále modliť, lebo je to Boží dar,“ dodáva rektor Štefan Novotný.

V kňazskom seminári v Spišskom Podhradí majú v súčasnosti už len bohoslovcov pre Spišskú diecézu. „Súčasný stav je 27 seminaristov. Očakávame, že v júni budú vysvätení za kňazov ôsmi diakoni a za diakonov traja bohoslovci,“ približuje aktuálnu situáciu rektor Peter Majda.