Nedovoľte peniazom zničiť vašu rodinu

Hospodárenie s peniazmi neovplyvňuje len náš vzťah s Bohom, ale aj s blízkymi. 
24.01.2019
Nedovoľte peniazom zničiť vašu rodinu

Biblia obsahuje stovky veľmi konkrétnych veršov o financiách a majetku.

Štatistiky, s ktorými pracujú koordinátori projektu Biblia a financie, sú neúprosné: 90 percent rodín zlyháva v odovzdávaní majetku do tretej generácie, 80 percent manželiek skrýva výdavky pred manželmi a 70 percent rozvodov je v dôsledku financií.

 „Ľudia idú do manželstva a vôbec nemajú vydiskutované otázky o financiách. Z rodín si prinášajú rôzne návyky. Väčšinou sa stáva, že jeden z manželov viac šetrí a druhý viac míňa. To sú rôzne postoje, ktoré treba skĺbiť,“ uvádza svoje postrehy Radovan Ivanko.

„Napadá mi jedna rodinka. On bol z prostredia, kde chýbal otec a pozeralo sa tam na každé euro. Ona bola z lekárskej rodiny, kde sa nikdy neriešila otázka peňazí. Keď sa títo dvaja zobrali a šli na spoločný nákup, vyzeralo to tak, že ona nakladala a on z košíka všetko vykladal.“

 Aj preto je vhodné viesť si o svojom hospodárení záznam.

„Ak si vieme evidovať výdavky, vieme robiť lepšie finančné rozhodnutia,“ pripomínajú koordinátori. Aj pri diskusiách tak už človek nepracuje len s pocitmi či názormi, ale môže sa oprieť o fakty. Ak napríklad manžel žene vyčíta, že veľa míňa na oblečenie, ľahko sa dá podľa archivovaných bločkov skontrolovať, či je to ozaj tak.

Dobré je tiež vytvoriť si mapu finančnej slobody. „Je cieľom zlého ducha, aby sme mali neporiadok vo financiách,“ zdôrazňuje Radovan Ivanko.

Platí, že manželia by o kľúčových výdavkoch mali rozhodovať spolu.

„Ak je manžel napríklad živnostník, často robí rozhodnutia sám. Zoberie pôžičky, auto na lízing... Neuvedomuje si, že ručí celým svojím súkromným majetkom, ale aj tým, čo má ona. Poznám prípady, keď podnikanie nevyšlo a exekúcia doľahla na celú rodinu. On podnikal, skrachoval a prišli preto o byt, ktorý rodina po svadbe nadobudla z jej peňazí,“ spomína Peter Halušťok. 

Máme urobiť všetko preto, aby sme na zabezpečenie sa využili naše talenty a dary. Požičiavanie je krajná možnosť.

Po Bohu by teda mal byť náš manželský partner prvým, s kým sa o peniazoch radíme. Koordinátori sa smejú, že často sa oplatí počúvať manželku – ženy vraj majú intuíciu robiť správne finančné rozhodnutia. 

Dobrou radou je tiež rozlišovať medzi potrebami a túžbami. Potreba je to, čo potrebujem nevyhnutne, túžba to, čo sa dá odložiť. Potrebujeme mať strechu nad hlavou, zaplatené účty, jedlo či oblečenie – ale mať novší typ mobilu alebo káblovú televíziu je väčšinou iba túžba. Treba pamätať, že zadĺžiť sa pre túžby je nerozumné.

„Biblia nehovorí, na čo si môžeme požičiavať, mali by však platiť isté pravidlá,“ upozorňujú koordinátori. „Dlh nie je hriech. Ak by bol, Boh by ho zakázal. Na druhej strane, v Biblii o ňom nie je nič pozitívne. Máme teda urobiť všetko preto, aby sme na zabezpečenie sa využili naše talenty a dary. Požičiavanie je krajná možnosť.“ 

Práve pre závažnosť dosahu, aký majú na rodinné vzťahy financie, by bolo vhodné venovať sa tejto téme aj na predmanželských náukach. Možno aj vďaka podobným projektom ako je Biblia a financie bude o pár rokov bežné, že snúbenci budú viac diskutovať napríklad i o svojom štýle hospodárenia, sporenia či investovania. 

Ilustračná snímka: istockphoto.com