Nie je jedno, kto chráni ústavné práva

Pred prezidentskými voľbami 2024 sme niekoľkým respondentom položili dve anketové otázky: 1. Prečo pôjdete voliť prezidenta? 2. Podľa čoho sa budete pri voľbe rozhodovať?
Katolícke noviny 15.03.2024
Nie je jedno, kto chráni ústavné práva

PETER BEŇO,
nitriansky pomocný biskup


Smímka: Archív PB

1. Som občan tohto štátu, a tak mám právo, ale i povinnosť podľa svojich možností ovplyvňovať politické a spoločenské dianie v našej spoločnosti. Jednou z takýchto možností sú aj voľby. Nechcem, aby za mňa vo voľbách rozhodoval niekto iný, chcem sa rozhodnúť ja sám. Preto chcem ísť voliť.

2. Pri výbere kandidáta sa budem rozhodovať nie podľa toho, koho mi podsúvajú politické zoskupenia či masmédiá, ale na základe dôvery, ktorú u mňa ten-ktorý kandidát požíva. Táto dôvera vychádza zo skúsenosti – či o hodnotách a postojoch, ktoré aj ja vyznávam, v minulosti a v súčasnosti kandidát nielen pekne rozprával, ale či sa podľa nich snažil aj žiť a konať pre dobro nás všetkých.

HERMANA JAROSLAVA MATLÁKOVÁ,
sestra Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok

Smímka: Archív HJM
1. Som občianka tohto štátu a mám volebné právo, rada ho využijem.

2. Na Slovensku často hovoríme, že volíme menšie zlo. Zlo z princípu nevolím – ani menšie, ani väčšie. Ak nie som úplne rozhodnutá, radšej na poslednú chvíľu nevyužijem svoje právo. Rozhodujem sa podľa kompetencií. Pri prezidentských voľbách si prečítam právomoci prezidenta republiky a pozriem si odborný profil kandidátov. Snažím sa nepozerať a nepočúvať predvolebné diskusie. To je krátkodobá záležitosť. Skôr si pozriem životnú cestu daných kandidátov. Rozhodujem sa podľa svedomia a podľa blízkosti hodnôt, ktoré žijem.

JOZEF MASARIK,
vedec, jadrový fyzik

Smímka: Archív JM
1. Dôvody sú aspoň dva. Využiť svoje občianske právo považujem aj za prejav spoločenskej zodpovednosti. Nechcem sa zaradiť do veľkej skupiny tých, čo na všetko nadávajú, ale keď majú možnosť rozhodnúť, ostanú bokom. Nuž a ďalším dôvodom je, že medzi kandidátmi je človek, ktorému som ochotný prejaviť svoju dôveru.

2. Hlavne podľa zdravého rozumu, svojej životnej skúsenosti a kritického pohľadu na činy a názory kandidátov. Prioritné bude, na ktorú stranu sa postavili v krízových momentoch, ako sa stavajú k tradíciám – pod čím myslím k rodine a k našej historickej tradícii – , ale aj budúcnosti a taktiež k otázkam slobody – náboženskej, politickej, technologickej – a jej možnej limitácie. Samozrejme, do úvahy zoberiem aj ich európske postoje a prístupy k riešeniu súčasnej mimoriadne zložitej slovenskej politiky a ešte komplikovanejšej geopolitiky, v ktorej, hoci sme malý národ, môžeme zohrať významnú úlohu, ak budeme vychádzať zo základných kresťanských princípov – tie sú zdôrazňované aj v európskej charte, aj v našej ústave.

PAVOL HRIC,
riaditeľ Múzea obetí komunizmu

Smímka: Archív PH
1. Patrím do generácie, ktorá musela povinne chodiť voliť. Neboli to slobodné voľby, pretože kandidátku Národného frontu zostavovala predovšetkým vládnuca komunistická strana, ktorá u nás zaviedla totalitný režim. Výdobytkom novembra 1989 sú aj slobodné voľby a ja si túto možnosť veľmi vážim, takže voliť určite pôjdem.

2. Slobodné voľby aj mnohé iné slobody máme, ale demokraciu máme veľmi krehkú. Stále zápasíme o jej stabilitu. Politické strany majú často sklon k „totalitnému“ ovládnutiu všetkých zložiek štátu. Kvalitná demokracia, najmä u nás, potrebuje vyváženosť politickej moci z viacerých strán. A podľa toho budem aj voliť.

ŠTEFAN CHRAPPA,
spisovateľ, náboženský redaktor

Smímka: Archív PH
1. Dlho som nevolil, neveril som, že sa dá voľbami niečo zmeniť. V zásade mi ten pocit zostal dodnes. No pre každý prípad radšej voliť pôjdem. Je to môj osobný manifest, že má zmysel podporiť kvalitných ľudí, ktorí vstupujú do tohto zápasu a nehanbia sa k svojej viere prihlásiť.

2. Vyberám si kandidáta, ktorý má najbližšie k normálnosti a ktorý viac koná, ako hovorí. Tiež je dôležité, aby „môj“ kandidát nepretláčal témy, ktoré idú proti kresťanstvu a zdravému rozumu. Dobrý líder ide vpredu a ukazuje cestu. Zlý vládca poháňa „stádo“ zozadu a ženie ho do záhuby. Ja si vyberám toho prvého.
 

KATARÍNA HALÚSKOVÁ,
študentka obchodnej akadémie

Smímka: Archív MH
1. Volím preto, lebo mi nie je jedno, kto ochraňuje naše ústavné práva. Nepáči sa mi, kam naša krajina smeruje, a je načase to zmeniť. Argument, že môj hlas nič nezmení, je hlúposť. Každý má moc posunúť túto krajinu dopredu. Aj nerozhodnúť sa je preto rozhodnutie. V tomto mám jasno a so spoluobčanmi idem preto rozhodnúť, kto bude náš prezident.

2. Vyberám hlavne podľa názorov, ktoré kandidát reprezentuje – demokratické hodnoty, morálne zásady, slušnosť a odvahu. Prezident u nás nemá zákonodarnú moc, a tak vyberám aj podľa toho, ako vie vláde pripomenúť, že ona ju má. Nechcem, aby sa z postu prezidenta stal post politika. Chcem štátnika, ktorý sa bude dištancovať od straníckej politiky, kde si politici kreslia červené čiary. Potrebujeme prezidenta, ktorý spoločnosť spája a nie polarizuje.