Niekoľko faktov o Katolíckej cirkvi, ktoré vás môžu prekvapiť

Katolicizmus je oveľa viac ako to, čo sa zdá. Napríklad to, čo mnohí ľudia označujú ako Rímskokatolícka cirkev, je len jedna z 24 katolíckych cirkví. Ďalšie sú východné katolícke cirkvi s vlastnou hierarchiou a vlastnými liturgickými rítmi, ale v spoločenstve s pápežom.
aleteia .org 08.08.2019
Niekoľko faktov o Katolíckej cirkvi, ktoré vás môžu prekvapiť

Oltár v jednom z chrámov v Bolívijskom meste Potosí. Ilustračná snímka: ingimage.com

1.    Nielen obrady
Svätá omša alebo božská liturgia nie je jednoduchým obradom. Katolícka viera učí, že počas každej svätej omše sa sprítomňuje obeta Krista na kríži. Počas premenenia je katolík mysticky v prítomnosti ukrižovania na Kalvárii.

2.    „Jedna, svätá, katolícka a apoštolská“
Hierarchiu Katolíckej cirkvi charakterizuje neprerušená reťaz nástupníctva. Kristus poveril ohlasovaním dvanástich apoštolov a každý z nich to potom odovzdal biskupom, ktorí vysvätili ďalších biskupov a kňazov. Preto každý kňaz a biskup vrátane pápeža a patriarchov východných cirkví je v línii, ktorá siaha priamo k apoštolom. Preto je Cirkev označovaná ako apoštolská.

Katedrála sv. Domnia, sídlo Arcidiecézy Split-Makarska v Chorvátsku, je považovaná za najstaršiu katolícku katedrálu na svete, ktorá sa používa v jej pôvodnej štruktúre a siaha do roku 305.

3.    Množstvo svedkov
Viac ako 10 000 osôb bolo počas dejín vyhlásených za svätých. Mnohí sú mučeníci, hovoriac v úzkom zmysle o tých, ktorí obetovali vlastný život za vieru. V 20. storočí zaznamenala Cirkev viac mučeníkov ako počas celých svojich dejín.

4.    Väčší sviatok ako Vianoce
Vianoce nie sú najdôležitejším sviatkom cirkevného kalendára. Samozrejme, sú to chvíle radosti, ale keby nebolo „vianočného ducha“ široko promovaného obchodmi, sviatok Narodenia Pána by si väčšina našej dnešnej spoločnosti nemusela všimnúť. Podľa katolíckej teológie je ale oveľa dôležitejším sviatkom vzkriesenie, známe ako sviatok Veľkej noci. Ten bol označený za sviatok sviatkov, pretože Kristova obeta na kríži priniesla spásu človeku.

5.    Bojovať dobrý boj
Katolíci sa postia počas Pôstneho obdobia, ako príprava na Veľkú noc. Niektorí katolíci sa postia aj v iných dňoch roka, napríklad v Advente alebo dva týždne pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Východní katolíci slávia toto obdobie ako Uspenský pôst (ľudovo Spasivka).

6.    Kto je mojím blížnym?
V rámci pripodobňovania sa Kristovmu utrpeniu majú katolíci za sebou dlhé dejiny zdravotníckej asistencie a pomoci. Dnes, napriek ekonomickým výzvam a zákonným obmedzeniam, spravuje Katolícka cirkev iba v USA 660 nemocníc. Každoročne prijmú na hospitalizáciu a liečenie 5 miliónov pacientov.

7.    Celibát nie je pre každého
Ženatí muži sa môžu stať kňazmi. Vo východnej cirkvi je tradícia vysviacať ženatých mužov za diakonov a kňazov (ale nemôžu sa stať biskupmi) už od najstarších čias.