(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy

Šiesteho januára si na slávnosť Zjavenia Pána pripomíname udalosti spred vyše 2 000 rokov. K symbolickému putovaniu troch kráľov sa v tento deň mohli po druhý raz pripojiť aj Bratislavčania. 
Anna Stankayová 07.01.2020
(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy

Trojkráľový sprievod sa začal na nádvorí Bratislavského hradu. Snímka: KN/Anna Stankayová

Slnečné pondelkové popoludnie prilákalo na nádvorie Bratislavského hradu stovky zvedavcov. Práve odtiaľ sa totiž začal trojkráľový sprievod. V niektorých európskych mestách sa táto tradícia spája so sviatkom Troch kráľov desaťročia, v Bratislave sa po prvýkrát konala minulý rok. Po úspešnom minulom ročníku však teraz prilákala omnoho viac ľudí.

Spojilo ich dieťa

Malí i veľkí sa s papierovými korunami na hlavách vydali ulicami bratislavského Starého Mesta, aby sa symbolicky mohli pokloniť narodenému Spasiteľovi. Podobne, ako kedysi traja mudrci od východu, pohania nežidovského národa, ktorí spoznali v malom Ježišovi výnimočné dieťa. Najčastejšie sa ich pôvod spája s Perziou, a hoci sa ich presný počet v Písme nespomína, podľa troch darov, ktoré Ježišovi doniesli, sa odvodzuje aj trojica osôb – Gašpar, Melichar a Baltazár.  

K tomuto dieťaťu aj po viac ako dvoch tisícročiach putovali veriaci, neveriaci i náhodní okoloidúci. 

Správnu cestu im ukazoval roj hviezd v podaní malých hviezdonosičov. Za nimi sa na ťave viezol kráľ Baltazár, ktorý je podľa legiend z trojice mužov najmladší a často sa zobrazuje ako zástupca afrického kontinentu. Stvárnil ho Etiópčan Fissuh Hailu Kelelom, ktorý posledné roky žije na Slovensku. 
Za Baltazárom sa na koňoch niesli Gašpar a Melichar – herci Ján Gallovič a Jaroslav Mendel. 

Za nimi nasledovali dievčatá a chlapci, ktorí neúnavne mávali farebnými vlajkami, gajdoši, rytmickí bubeníci či koledníci, ktorí do ulíc Starého Mesta vniesli viac života a neunikli pozornosti ani zahraničným turistom. Po nich nasledovali stovky dievčat, chlapcov, detí i rodičov.

Staré Mesto ako Jeruzalem i Betlehem

Sprievod sa prvýkrát zastavil na najstaršom bratislavskom moste, ktorý sa nachádza pred vstupnou - Michalskou bránou - do centra mesta. Tam sa na chvíľu Bratislava zmenila na Jeruzalem. 

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: ‚Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť ‘“ (Mt 2, 1 - 2).

Ďalšou zastávkou sa stala Ventúrska ulica a Zičiho palác, pred ktorým sa mudrci stretli s Herodesom. 

„Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: ‚V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: ‚Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.‘ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa“ (Mt 2, 3 – 9).

Zaplnené Hlavné námestie

Hviezdy napokon približne po polhodine cesty definitívne zastavili. Symbolickú Svätú rodinu našli králi na ťave a koňoch i peší putujúci v centre Starého Mesta na Hlavnom námestí. Malému Ježišovi odovzdali za spevu vianočných piesní dary - zlato, kadidlo a myrhu. 

Plné Hlavné námestie tak obrazne vzdalo hold narodenému Kristovi, ktorého už pred dvetisíc rokmi mohli spoznať všetky národy, ľudia rôznych vekových kategórií aj vierovyznaní.