Sedem bolestí Panny Márie

Sedembolestnú Pannu Máriu si Slováci uctievajú ako patrónku Slovenska. Jej život je pretkaný viacerými bolestnými udalosťami, i keď ich v biblickom zmysle slova symbolizuje číslo sedem vyjadrujúce plnosť.
Miroslava Gromanová 14.09.2022
Sedem bolestí Panny Márie

Historické zobrazenie siedmich bolestí Panny Márie. Ilustračná snímka: profimedia.sk

PRVÁ BOLESŤ

Prvou Máriinou bolesťou bolo, keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý jej prebodne srdce. Bolesť, ktorú spôsobilo slovo o utrpení milovanej osoby.

DRUHÁ BOLESŤ

Táto bolesť sa spája s útekom do Egypta. V tom čase kráľ Herodes vraždil neviniatka. Túto bolesť spôsobil neistý osud milovaného človeka.

TRETIA BOLESŤ

Panna Mária prežívala utrpenie i vtedy, keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme. Bola to bolesť, ktorú spôsobila strata milovaného človeka.

ŠTVRTÁ BOLESŤ

Štvrtú bolesť prežívala Panna Mária, keď zajali a odsúdili Ježiša. Ponižovali a zahanbovali jej milovaného Syna.

PIATA BOLESŤ

Smrť Ježiša na kríži. Piata bolesť, ktorú zažila Panna Mária pri pohľade na svojho umierajúceho Syna. Vidieť trpieť vlastné dieťa je pre každú matku najväčšou bolesťou.

ŠIESTA BOLESŤ

Ježišovo mŕtve telo vložili do lona Panny Márie. Aká to musela byť bolesť pre Matku, ktorá v náručí zovierala bezvládne telo Syna?!

SIEDMA BOLESŤ

Božieho Syna uložili do hrobu. Bola to bolesť odlúčenia od milovanej osoby, ktorú prežívala Panna Mária. Verila však, že smrťou sa život nekončí, iba sa mení jeho podoba. Nestrácala nádej, pretože vedela, že jej Syn je Mesiáš. Napriek bolestiam, ktoré sprevádzali Pannu Máriu, je pre nás príkladom odvahy, pokory, lásky, ale i nádeje