Spoločné chvíle počas prázdnin

Deti sa tešia, že si cez prázdniny oddýchnu od školy, tešia sa na zážitky, no potrebujú, aby im bola venovaná dostatočná pozornosť. Nenechať ich na mobile, internete, ale vytvoriť im prospešný program.
Miroslava Gromanová 13.07.2022
Spoločné chvíle počas prázdnin

Pri menších deťoch je veľmi dôležité plánovať program tak, aby mali v čase voľna niečo, na čo sa môžu tešiť. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

„Prázdniny ponúkajú rodičom priestor venovať sa deťom a tráviť s nimi čas, ktorého počas školského roka nemajú toľko k dispozícii,“ hovorí Lucia Vargová Ištvaniková, klinická psychologička.

No na druhej strane, čas voľna pre deti zároveň znamená väčšiu záťaž pre rodičov. „V súčasnej dynamickej dobe sú veľmi zaneprázdnení a prázdninový čas môže byť pre nich ešte viac stresujúci práve kvôli zabezpečovaniu programu pre ich deti počas celých prázdnin,“ dodáva psychologička.

TVORBA PROGRAMU

Dôležitú úlohu pri tvorbe programu zohráva vek dieťaťa a to, či môžeme tvorbu prázdninového plánu nechať aj na ne.

„Je prirodzené, že čím sú deti menšie, tým viac pripravujú spoločný program rodičia. S pribúdajúcim vekom detí by bolo dobré, aby rodičia umožnili deťom spolurozhodovať a spoločne si plánovať voľný čas.“

Práve u menších detí je veľmi dôležité plánovať program intenzívnejšie, aby mali v čase voľna niečo, na čo sa môžu tešiť. Vytvoriť si program, naplánovať si aspoň niekoľko spoločných aktivít je cestou k úspešnému, zmysluplnému a hodnotnému prežitiu spoločných prázdninových chvíľ.

POCIT ODSTRČENOSTI

Mnohí rodičia sa snažia vytvoriť spoločný program alebo deťom dovolia plánovanie voľného času, ale „sú aj takí, ktorí pomerne veľkým deťom ešte stále vyberajú letné tábory alebo sú nekompromisní pri voľbe spôsobu a miesta trávenia dovolenky“.

Nanútiť deťom program, ktorý ich nebaví, ale naopak, ich skôr otravuje a možno sa aj každý rok opakuje, je cestou k nezhodám. „Niektoré deti tak majú pocit, že ich rodičia ‚odložili‘ do tábora alebo že budú musieť ‚pretrpieť‘ čas na mieste, kde nechcú byť.“

Vytvorí sa tým zbytočné napätie a stres; nepokoj a nezhody sú asi to posledné, čo počas letných dní chceme prežívať. „Naopak, čas strávený podľa predstáv väčšiny členov rodiny pomáha upevňovať vzťahy.“ 

MINIMUM ČASU DOMA

Sú deti, pre ktoré je trávenie času doma vyslovene neatraktívne. Vyhľadávajú miesta, kde sa im ponúka oveľa viac možností zažiť niečo vzrušujúce, adrenalínové. A nechcú sa o to deliť práve s rodičmi.

„Staršie deti, prirodzene, inklinujú k tráveniu voľného času bez rodičov. Netreba im to vyčítať, kritizovať ich, ale poskytnúť menším aj väčším deťom samostatný priestor na ich aktivity a záujmy primerané veku.“

Stále je však potrebný niekto, kto sa im počas leta bude venovať. Či už lektori na táboroch, alebo starí rodičia; deti potrebujú dospelého, u ktorého v prípade potreby nájdu útočisko.

Deti by mali prežiť čas prázdnin s rodinou, s blízkymi, v prírode, na miestach, ktoré sa im vynoria v budúcnosti pri spomienkach. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

BENEFITY SPOLOČNÝCH CHVÍĽ

Pri spoločnom plánovaní a rozhodovaní je podstatné nájsť kompromisy. „Najvhodnejšie je spoločne sa porozprávať o predstavách jednotlivých členov rodiny. Treba si pripomenúť, že spoločne strávený čas poskytuje možnosť všetkým členom rodiny vyskúšať si spoločne nové činnosti, aktivity, ktoré si už dlho plánovali.“

Vytvárajú sa tým možnosti vzájomného učenia sa rodičov i detí. Nadobudnutím nových zručností môžu získať aj nový koníček.

„Pri plánovaní spoločných chvíľ by mali rodičia deťom – a aj sebe – dopriať nejaký neštruktúrovaný, úplne voľný čas, ktorý budú spoločne tvoriť v danej chvíli.“

Prázdninové letné dni sú pre všetkých členov rodiny príležitosťou prežiť spolu zážitky, na ktoré budú navždy spomínať. To sa dá dosiahnuť napríklad zapájaním detí do spolupráce s rodičmi.

Zveriť im niečo zodpovedné, s čím môžu pomôcť, podľa toho, k akým činnostiam inklinujú. V takýchto momentoch si potom rodičia a deti budujú puto.

NENUDIŤ SA

Najdôležitejšie je, aby sa deti počas prázdnin nenudili, i keď aj na to má psychologička Lucia Vargová Ištvaniková odpoveď – „nudenie sa podporuje kreativitu a pomáha rozšíriť obzory v mnohých smeroch“.

Keď dieťa povie nudím sa, nastáva čas, keď sa rozbieha fantázia a tvorivosť. Vtedy deti obvykle samy nachádzajú spôsoby, ako sa zabaviť. Práve prázdniny sú výborným priestorom nato, aby si deti trénovali tvorivé myslenie a boli produktívne pri hre, tvorení a interakcii s inými. Len nesmú dostať do ruky mobil či tablet.

DOBA TECHNOLÓGIÍ

V dobe moderných technologických výdobytkov je ťažké ubrániť sa tomu, aby deťom zabrali všetok voľný čas. Pre mnohé je to najlepšia hračka, ktorá sa dá zobrať kamkoľvek. A rodičia? Nemusia ani vstať z postele a program je vyriešený.

„Rodičia a blízki detí by v takom prípade mali venovať pozornosť tomu, čo konkrétne deti na mobile sledujú, aké stránky, videá, aké hry hrajú a podobne. Niektoré deti možno trávia čas sledovaním dokumentárnych videí či rôznych kreatívnych návodov. Alebo si prostredníctvom internetu nájdu kamarátov z iných miest a stanú sa ich jedinými blízkymi kamarátmi.“

„Žiaľ, väčšina detí sa venuje sledovaniu videí a hraniu hier. Posledné dva pandemické roky prispeli k nárastu času, ktorý deti trávia s mobilmi v ruke.“

Technológie tak oberajú deti o skutočné, dobrodružné zážitky. O čas a detstvo, ktoré im nikto nevráti, ak ho teraz nevyužijú naplno. S rodinou, s blízkymi, v prírode, na miestach, ktoré sa im vynoria v budúcnosti pri spomienkach.

OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE

Dva mesiace prázdnin a „ničnerobenia“ pre rodičov, žiaľ, neplatia. A tak voľný čas detí v kombinácii so zaneprázdnenosťou rodičov môže prispieť k ďalšiemu nárastu času, v ktorom budú deti používať mobil.

„Preto je potrebné dohodnúť si s deťmi dĺžku času, ktorý používaním mobilu strávia. Samozrejme, čím menšie dieťa, tým menej času by malo jeho používaním tráviť. Nie všetko však môžu rodičia ovplyvniť a ovládať podľa svojich predstáv; a z rôznych dôvodov neustrážia dohodnutý čas.“

Následne dochádza ku konfliktom. Častým problémom je aj odchod detí na prázdniny ku starým rodičom, ktorí zvyknú byť v tejto oblasti veľmi benevolentní.

KOMUNIKÁCIA CELEJ RODINY

Psychologička preto poukazuje na rôzne spôsoby a postupy, ktoré môžu byť nápomocné. „Ak rodič nevie, ako postupovať v danej oblasti, môže sa poradiť s odborníkmi v rámci IT technológií, ako hranie časovo obmedziť, alebo sa môže poradiť aj s inými špecialistami, napríklad psychológmi.“

Hľadaním iných riešení sa dá predísť skoro každej situácii, ktorej sa snažíme vyhnúť. V prvom rade je potrebná komunikácia celej rodiny a dohoda o trávení voľného času podľa vzájomných predstáv.

„Verím, že prostredníctvom nej rodiny nájdu program dostatočne zaujímavý pre všetkých členov rodiny a vtedy deti zabudnú na mobily.“