Spoločné ohlasovanie je požehnané

Biskupom dvoch cirkví, ktoré sú súčasťou Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, a zástupcovi židovských náboženských obcí sme položili dve otázky: 1. Ako hodnotíte spoluprácu s Rímskokatolíckou cirkvou? 2. Ako vnímate ekumenické hnutie na Slovensku?
Marián Špacai 19.01.2024
Spoločné ohlasovanie je požehnané

Snímka: archív Ivana Eľka

IVAN EĽKO
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

1. Budem hovoriť o roku 2023, ktorý sa začal klasickým Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Aktivity sestier a bratov okolo Ľuda Pokojného z katolíckej a Evky Guldanovej z evanjelickej strany na jeseň vyvrcholili krásnou novinkou – ekumenickou duchovnou obnovou v Herľanoch. V marci sme sa stretli v Bratislave s kardinálom Kochom, diskutoval s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkví a Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Ako evanjelickí biskupi sme intenzívne komunikovali s vladykom Milanom Lachom ohľadom etablovania stálej duchovnej služby v nemocniciach, bok po boku s ním som o tom rokoval s asociáciami nemocníc. V Bratislave aj v Prešove som sa stretol s predsedom KBS arcibiskupom Bernardom Boberom, s biskupom Františkom Rábekom sme v Nitre spoločne vyhlásili Rok kresťanskej kultúry. Po zemetrasení na východnom Slovensku sme v našej cirkvi robili zbierku na obnovu sakrálnych budov Rímskokatolíckej a  Gréckokatolíckej cirkvi. Ako cirkvi sa navzájom potrebujeme, v slovenskom kultúrnom a ideologickom kontexte je dôležité, že je tu naša staršia a väčšia sestra. Principiálne by sme sa mali priateliť – to je Božia vôľa. Mali by sme sa pokúšať stále vytvárať spoločenstvo na základnej rovine modlitby a uctievania Pána. Ukrajinská utečenecká kríza, hlavne situácia v stanovom mestečku vo Vyšnom Nemeckom pred dvoma rokmi ukázala, že dokážeme spolu aj účinne konať.

2. Vzhľadom na zložité dejiny a kontext aktuálnej doby by sme mali byť vďační za to, že sa dokážeme spolu rozprávať, stretať, uctievať a konať. Niekto by povedal, že by sme mali byť omnoho ďalej. Možno to je pravda. Ja som však vďačný už za to, čo je dnes.

Snímka: archív Róberta Géresiho

RÓBERT GÉRESI
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

1. Základ svedectva kresťanských cirkví je totožný: vykupiteľská Božia láska, ktorá navštívila túto zem skrze Krista. Reformovaná cirkev na Slovensku svedčí o Božej láske v 310 cirkevných zboroch. Tieto žijú v obciach a mestách, v ktorých sa väčšinou nachádzajú aj rímskokatolíci. V mnohých obciach spolupracujeme aj v oblasti vyučovania vierouky v školách miestnych samospráv. V prípade miešaných manželstiev máme skúsenosť, že rodiny sa viažu k obom cirkvám. Naše cirkvi sú v mnohých ohľadoch v podobnej situácii. Rozsah sekularizácie je taký, že potreba prezentovať naše spoločné hodnoty je veľká a spolupráca v ekumenizme je toho dôležitou súčasťou. Je tu ešte priestor na ďalší rozvoj, v našom svedectve sú ešte také časti, ktoré sme v minulosti nevyužili dostatočne, ale smer, ktorým spoločne ohlasujeme Božiu lásku, je správny a nosí v sebe požehnanie.

2. Na Slovensku sme si uvedomili význam ekumenizmu už pred desaťročiami. Existujú cirkvi, ktoré majú k sebe vieroučne bližšie ako k iným, ale to je prirodzený jav. Bolo pre nás veľkou cťou, že počas návštevy pápeža Františka na Slovensku lídri historických cirkví dostali možnosť stretnúť sa s ním, čo oslovilo i verejnosť. Ohlasovalo zvesť: sme v duchovnej jednote a vydávame o nej aj svedectvo. Sú aj ďalšie oblasti, v ktorých spolupracujeme, napríklad v oblasti kooperácie cirkvi a štátu. Aj napriek zhode a spoločnej vôli cirkví však stále považujem úroveň našej spoločenskej advokácie za pomerne nízku. Cirkvi robia pre sociálne dobro veľa a som presvedčený, že zohrávajú v slovenskej spoločnosti dôležitejšiu úlohu, ako to ich miesto v spoločenskom živote odzrkadľuje.

Snímka: TASR/Jakub Kotian

MAROŠ BORSKÝ,
riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu

1. Vzťahy sú otvorené, úprimné a často majú podobu aj osobných priateľstiev. Zintenzívnila ich i návšteva pápeža Františka na Slovensku, najmä jeho stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí. Hlavným nositeľom dialógu je spoločný vzdelávací program židovsko-kresťanských štúdií Otvárame dvere, ktoré za našu stranu zastrešuje Židovský kultúrny inštitút a spolupracuje s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Súčasťou je letná škola v Košiciach. Koncom roka bola sprístupnená internetová stránka otvaramedvere.sk, kde je rozsiahly materiál na štúdium, záznamy prednášok aj zásadné dokumenty židovsko-kresťanského dialógu. Plánujeme i tretí ročník cyklistického podujatia Od synagógy ku kostolu – z Trenčína do Púchova v spolupráci so Žilinskou diecézou. Vážime si účasť kňazov a pastorov kresťanských komunít na podujatí Nezabudnutí susedia, ktoré sa organizuje 9. septembra na pamiatku obetí holokaustu.

2. Priamo do ekumenického hnutia sa nezapájame, keďže ide o hnutie medzi kresťanskými cirkvami.