Stále viac spoznávame osoby košických mučeníkov

Košická arcidiecéza si tento rok pripomína 400. výročie mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. Po farnostiach arcidiecézy putujú ich relikvie a veriaci sa duchovne pripravujú na ich sviatok, ktorý bude 7. septembra.
Ľudovít Malík 18.07.2019
Stále viac spoznávame osoby košických mučeníkov

Košickí mučeníci, 3D vizualizácia podoby mučeníkov. Zľava: sv. Štefan Pongrác, sv. Marek Križin, sv. Melichar Grodecký. Snímka: Arcibiskupský úrad Košice

Katolícki kňazi Marek Križin, ostrihomský kanonik, Štefan Pongrác zo Spoločnosti Ježišovej a Melichar Grodecký, tiež jezuita, položili svoj život za vieru v roku 1619. A aj keď od ich smrti ubehlo už 400 rokov, vedci neustále skúmajú ich telesné pozostatky a život a prichádzajú s novými zisteniami.

Rok narodenia
Páter Milan Hudaček SJ, vedúci archívu jezuitov v Bratislave, pre Vatican News uviedol, že v posledných rokoch vyšli nové štúdie života týchto mučeníkov a priniesli zaujímavé údaje.

Ide o 14-zväzkové dielo maďarského historika Lászlóa Lukácsa a štúdie poľského historika Wacława Gojniczeka.

„Lukács systematickým spôsobom predstavil život a dielo Pongráca a Grodeckého. Podrobne opisuje činnosť jezuitov rakúskej provincie, do ktorej vtedy Slovensko patrilo,“ uviedol Milan Hudaček SJ.

K zaujímavým zisteniam sa dopracoval poľský historik Gojniczek, ktorý spracoval život Melichara Grodeckého a objavil nové, prekvapivé údaje. „Prvým objavom je, že Grodecký sa nenarodil v Grodzieci, ale narodil sa v Tešíne.

Vďaka starostlivému sledovaniu úradných dokumentov sa zistilo, že aj doteraz uvádzaný rok narodenia Grodeckého nie je správny. Namiesto doteraz uvádzaného roku 1584 sa Melichar narodil o tri roky skôr, v roku 1581,“ dodal vedúci archívu slovenských jezuitov.

Neboli sťatí
V Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, ktorý je známy ako jezuitský kostol, sa nachádzajú lebky Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Práve tieto pozostatky sa stali predmetom nového skúmania, ktorého výsledkom bolo vytvorenie pravdepodobných podobizní svätcov.

„Lebka Marka Križina sa nachádza v Ostrihome a vďaka moderným technológiám a skenovaniu vedci dokázali zostaviť ich podobizne s 95-percentnou pravdepodobnosťou,“ upozornil Milan Hudaček SJ.

Tento rok vyjde na Slovensku nová životopisná kniha o Štefanovi Pongrácovi a Melicharovi Grodeckom, kde budú najaktuálnejšie údaje o košických mučeníkoch.

Do knihy prispel i košický historik Peter Zubko, ktorý sa zaoberal výskumom telesných pozostatkov uložených v Trnave a Ostrihome.

„Na základe výskumu sa dospelo k záveru, že kňazi neboli sťatí, ale že boli mučení pálením a sekaním a zomreli krutou smrťou. Ich pozostatky ešte podľa mňa budú predmetom ďalšieho výskumu, keďže veda napreduje a umožňuje objaviť mnohé zaujímavé detaily,“ dodáva na záver pre Vatican News jezuita Milan Hudaček SJ.