Tajomstvo, ktoré otrávi všetkých

Každú slabosť, nedokonalosť či defekt máme tendenciu skrývať. Nechceme priznať nedostatky. Hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý je tiež psychológ.
Ján Lauko 01.03.2023
Tajomstvo, ktoré otrávi všetkých

Pri závislosti už nejde o hriech v pravom zmysle slova, ale o psychickú chorobu. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

V prípade alkoholizmu platí tento fakt mnohonásobne viac. Formy skrývania sú rôzne, „no niekedy je to aj tak verejné tajomstvo, ktorého dôsledky sa maskujú, často s argumentáciou, že sa pre člena rodiny postihnutého závislosťou musíme obetovať“, približuje problém Marek Forgáč.

Môže ísť o určitú formu masochizmu alebo aj o sebazničujúce správanie. „Niekedy je to útek od problému prostredníctvom citovej alebo i fyzickej separácie. Vtedy dochádza k izolácii či depresii. Inokedy môže ísť o hru na hrdinu, ktorý dokáže všetko vyriešiť. Následne však dochádza k opakovanému sklamaniu alebo až rezignácii.“

V súčasnosti sa o týchto veciach hovorí otvorenejšie, napriek tomu sú prípady, keď je prítomnosť závislého od alkoholu „toxickým tajomstvom“ – nerieši sa a otravuje celú rodinu.

NEPREKROČIŤ MIERU

Biskup Forgáč hovorí, že alkohol má v akceptovateľnom množstve spoločenskú funkciu. „Jeho úlohou je uvoľniť atmosféru a podporiť vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi. Určite sa však nemôže akceptovať jeho nadmerné požívanie.“

Zarážajúce podľa neho je, že už veľmi mladí ľudia sa dostávajú do kontaktu s  veľkým množstvom alkoholu. V  období strednej či dokonca základnej školy to chápu ako hrdinstvo a nevyhnutnú súčasť mladosti. „Súvisí to s ľahkosťou dostupnosti, ako aj s malým zaangažovaním rodičov vo výchove detí,“ poznamenáva.

SPÚŠŤAČE ZÁVISLOSTI

Spúšťačov závislosti od alkoholu môže byť veľa. Môže to byť čokoľvek, čo človeka nasmeruje k jeho konzumácii, alebo môže ísť o osobnostné predispozície, ktoré súvisia aj s dedičnosťou.

„Neznamená to hneď, že sa dedí závislosť od alkoholu. Skôr sa dedia určité charakterové črty, typické pre sklon k  alkoholizmu. Môže tiež ísť o  imitáciu v  rodinnom prostredí, v ktorom sa vyskytoval alkoholik. Paradoxne si dcéry alkoholikov vyberú manžela, ktorý má problém s alkoholom,“ vysvetľuje Marek Forgáč.

Ďalším spúšťačom závislosti môžu byť životné okolnosti – nezvládnuté situácie, sklamania, neúspechy, preťaženia, zlý príklad kolegov, kamarátov či dlhodobo zlý životný štýl.

HRIECH ČI CHOROBA

Pri závislosti už „nejde o hriech v pravom zmysle slova, ale o psychickú chorobu“, hovorí biskup Forgáč. Predsa sa však ľudia s týmto problémom z neho vyznávajú. Môže im kňaz pomôcť?

„Vo sviatosti zmierenia veľmi nie je priestor, aby sa hľadali príčiny problému, najmä keď je už závislosťou. Možno by to bolo na osobný rozhovor.“ V  procese vzniku závislosti je podľa biskupa potrebné zo strany kňaza rozlíšiť dve dôležité fázy.

„Prvá je psychologická závislosť. Človek požíva alkohol, lebo mu to robí psychicky dobre. Nemyslí na problémy, uvoľní sa jeho vnútorné napätie a podobne. Tu je ešte priestor vstúpiť do života potenciálneho alkoholika aj prostredníctvom sviatosti zmierenia, lebo tu ešte možno hovoriť o hriechu v súvislosti s nadmerným požívaním alkoholu.“

Kritický je však prechod do druhej fázy, ktorou je fyziologická závislosť. „Organizmus je už nastavený na pravidelný príjem alkoholu a pri absencii sa biologický systém človeka búri. Ide o skutočnú chorobnú závislosť a aplikovanie atribútov hriechu nie je jednoduché, pretože slobodná vôľa je obmedzená. Tu musí nastúpiť odborná pomoc,“ dodáva košický pomocný biskup.