Telo svätého Floriána strážil orol

Altruista. Týmto jedným slovom by sme mohli opísať svätého Floriána. Mal nezlomný charakter a odvahy na rozdávanie.

Katolícke noviny 04.05.2023
Telo svätého Floriána strážil orol

Reliéf zobrazujúci svätcovu mučenícku smrť sa nachádza na stĺpe sv. Floriána pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave. Snímka: Erika Litváková

Katolícka cirkev si svätého Floriána uctieva najmä ako patróna hasičov.

Okrem toho drží ochrannú ruku nad kominármi, kováčmi, hutníkmi, hrnčiarmi, debnármi, peciarmi, mydlármi, vinohradníkmi i pivovarníkmi.

Veriaci ho prosia o príhovor pred búrkou, suchom, neúrodou. Mimoriadnej úcte sa teší v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Poľsku i Bavorsku.

Meno Florián pochádza z latinského Florianus, čo v preklade znamená kvitnúci, rozkošný.

Svätý Florián sa narodil okolo roku 250 v Rakúsku.

Jeho rodiskom bola pravdepodobne súčasná obec Zeiselmauer-Wolfpassing v okrese Tulln.

Od detstva vynikal zmyslom pre povinnosť a česť.

Týkalo sa to nielen jeho vojenskej služby v rímskych légiách, ale i kresťanského presvedčenia.

Žiaľ, bolo to počas obdobia vlády cisára Diokleciána, keď sa legionárska kariéra nezlučovala s vierou v Ježiša Krista.

Počas krutého prenasledovania zatkli v Lorchu v provincii Noricum štyridsať legionárov, ktorí vyznávali kresťanskú vieru.

Florián ich zamýšľal potajomky vyslobodiť, no jeho plán niekto prezradil, a tak sa dostal do väzenia.

Miestodržiteľ Akvínus ho nútil, aby sa zriekol kresťanstva. Florián však odmietol obety pre pohanských bohov, čím si podpísal rozsudok smrti.

Predtým ako odovzdal dušu Bohu, podstúpil veľmi kruté mučenie: bičovali ho, drali z kože, dali sedieť na oheň. 

Keď nič nepomáhalo, aby sa „umúdril“, uviazali mu na krk mlynský kameň a utopili ho v rieke Enža.

Bolo to 4. mája v roku 304.

Deň Floriánovho narodenia pre nebo slávime aj v liturgickom kalendári.

Legenda hovorí, že keď rieka mučeníkovo telo vyplavila, jeho ostatky strážil veľký orol, aby ich nemohli pohania zhanobiť. Potom ho našla a pochovala nábožná vdova Valéria.

Nad jeho hrobom postavili už v ôsmom storočí prvý kláštor.

Po prestavbách a rozšíreniach je dnes Kláštor svätého Floriána mimoriadny klenot barokovej architektúry v Hornom Rakúsku.

Zaujímavosťou je, že v roku 1942 sa našli aj telesné pozostatky štyridsiatich kresťanov, za ktorých Florián položil život.

V ikonografii sa Florián zobrazuje ako rímsky vojak s kopijou a zástavou v ruke, ako hasí horiaci dom vodou.

K jeho atribútom patria i symboly jeho mučeníckej smrti: mlynský kameň a orol.

Keďže Cirkev v Rakúsku si svojho svätého rodáka veľmi uctieva, pri príležitosti 1700. výročia jeho úmrtia sa konal jubilejný Rok svätého Floriána.

Linzská diecéza a Horné Rakúsko zorganizovali v Kláštore sv. Floriána veľké sympózium na tému Svätý Florián – tradícia a posolstvo.

-ART-

 

Modlitba k sv. Floriánovi

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia.

Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo, aby sme s tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou a obstáli v každom nebezpečenstve.

Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Zdroj: www.minv.sk

 

Socha svätého Floriána je súčasťou súsošia Najsvätejšej Trojice v Trnave. Snímka: Erika Litváková

 

Pápež František ocenil samaritánsku prácu hasičov

Keď sa v decembri 2022 pápež František stretol s členmi talianskeho hasičského zboru, ocenil ich altruistickú a často skrytú samaritánsku prácu.

„Milosrdný Samaritán nám ukazuje, že bratstvo je odpoveďou na budovanie lepšej spoločnosti, pretože cudzinec, ktorého stretnem zraneného na ceste, je môj brat.

Vy hasiči ste jedným z najkrajších prejavov dlhej tradície solidarity, ktorá má korene v evanjeliovom altruizme.

Vaše povolanie má charakter poslania: poslania slúžiť ľuďom vo chvíľach núdze; poslania slúžiť dôstojnosti ľudí, ktorí ani v ťažkostiach nesmú byť nikdy opustení; poslania slúžiť všeobecnému dobru spoločnosti, ktorá osobitne v období krízy, ktorú práve prežívame, potrebuje zdravé a spoľahlivé sily, ktoré húževnato pracujú v skrytosti.“

Svätý Otec ďalej povedal:

„Boh nás prišiel zachrániť tak, že sa urobil takým, ako sme my.

Urobil to, čo robíte vy: prišiel nám na pomoc v nebezpečenstve, aby nás zachránil, a urobil to tým najradikálnejším spôsobom, s vedomím, že aby nás zachránil, musí dať svoj život.

On je dobrý Samaritán ľudstva.“

-TK KBS-