Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

Oddávna sa v Cirkvi slávi sviatok Božieho tela a vo Štvrtok Svätého týždňa ustanovenie Eucharistie. Na sviatok Slova sme si však museli počkať. Práve Božie slovo je pritom prameňom sviatostí, stojí na ňom celá naša viera, a predsa pre katolíkov akoby zostávalo v úzadí.
Dagmar Kráľová 20.01.2024
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

Samotárskeho znalca Písma sv. Hieronyma zobrazil francúzsky maliar Jacques Blanchard (1600 – 1638) ako 32-ročný. Snímka: wikimedia commons/voľné dielo

Uctievanie Písma nie je pre veriacich nič zvláštne. Židia, naši starší bratia vo viere, už stáročia oslavujú sviatok Tóry, ktorý volajú Radosť z Tóry. Pánov zákon je pre nich archou zmluvy, pri ktorej už pred tromi tisícročiami tancoval veľký kráľ Dávid. V prítomnosti novej „archy“ Márie poskočil ešte aj malý Ján Krstiteľ v lone Alžbety.

Pred sviatkom Tóry Židia dokončia čítanie celého Zákona a od tohto sviatku začínajú od začiatku. Robia i procesiu so vzácnymi starobylými zvitkami, s ktorými sa dodnes pohybujú v rytme spevu a tanca, dokonca i na uliciach, kde sa deťom pri sprievode rozdávajú mávadlá či hádžu sladkosti.

VÝBUŠNÁ SILA PÍSMA

Na podnet pápeža Františka sa už v Jubilejnom roku milosrdenstva (2015 – 2016) zrodili iniciatívne snahy sláviť Biblickú nedeľu v rôznych diecézach sveta. Svojím posledným vyhlásením tento sviatok zjednotil. Už nejde len o  úctivé vyloženie Svätého písma na viditeľné miesto v kostole, ale aj o liturgickú oslavu, ktorá by mala byť prejavom niečoho oveľa hlbšieho a osobnejšieho. Ako opakuje Svätý Otec – nie, aby sme Písmo oslávili raz v roku a mali to vybavené, ale aby sme ho v tento deň oslávili pre živý a celoročný vzťah.

Gándhí, veľký ctiteľ nášho evanjelia, sa v minulom storočí vyjadril, že kresťania si veľmi uctievajú Sväté písmo a v evanjeliu majú výbušnú silu. Škoda len, že sa ho boja otvárať.

BOŽIE SLOVO SPÁJA

Listom Aperuit illis z 30. septembra 2019, na liturgickú spomienku sv. Hieronyma, ustanovil pápež slávenie Nedele Božieho slova. Vybral si symbolický deň 1 600. výročia narodenia tohto neúnavného učenca, prekladateľa a zapáleného znalca Svätého písma. V jeho pozornom čítaní nachádzal sám seba, Božiu tvár i tváre bratov a sestier. A aj keď bol samotárskej a trochu neznášanlivej povahy, vďaka Písmu sa prehlbovala jeho záľuba v spoločnom živote.

Biblickú nedeľu budeme už po piatykrát sláviť po Vianočnom období, v deň, ktorý je súčasťou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a prosieb o posilnenie vzájomných vzťahov so Židmi. Je to pripomienka, že Božie slovo nás všetkých spája a je centrom ekumenického dozrievania.

Písmo je ako kompas, ktorý vedie náš život k podstatnému a mení ho na tú najkrajšiu liturgiu.

BIBLICKÝ APOŠTOLÁT

Tento rok slávime Biblickú nedeľu 21. januára. Svätý Otec povzbudzuje kňazov, aby sa vo svojich príhovoroch zamerali na osvetlenie služby k Božiemu slovu, ako sa stať jeho misionármi. Biskupom odporúča použiť rítus na ustanovenie lektorátu a prípadne vybrať vhodných lektorov na trvalú službu čítania Božieho slova pri bohoslužbách.

Pápež František svojím motu proprio (rozhodnutím z vlastnej iniciatívy) Spiritus Domini z 10. januára 2021 umožnil všetkým laikom, teda aj ženám, prístup k službe lektora v kostoloch. Zároveň povzbudzuje aj všetkých katechétov, aby odvážne privádzali deti a mladých k láske a k životu podľa Božieho slova.

DOBRODRUŽSTVO PÍSMA

Pápež František v apoštolskom liste Aperuit illis hovorí: „Nedeľa venovaná Božiemu slovu nech v Božom ľude spôsobí prehĺbenie nábožnej a horlivej dôvernej blízkosti so Svätým písmom, ako o tom svätý autor hovoril už v dávnych dobách: ,... veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil‘ (Dt 30, 14).“

Čítať Písmo je ozajstné dobrodružstvo, lebo Boh chce hovoriť k srdcu každého z nás, osvietiť ho, zohriať. Potrebujeme k tomu kus pokory, pre moderného človeka takej ťažkej. Radi by sme totiž hneď všetkému v Písme porozumeli a hnevá nás, keď sa nám to nedarí.

Múdrejšie však je tešiť sa tomu, čo sa nám podarilo pochopiť kúsok po kúsku. Aby sme boli podľa slov pápeža Františka menej slepí a mohli so žalmistom opakovať: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy“ (Ž 119, 105).

DVERE DO KAPLNKY

Sväté písmo by nemalo byť vystavené iba v chrámoch. Biblická nedeľa nás inšpiruje, aby sme s ním zaobchádzali podobne aj v našich domácnostiach, aby sme sa ho nebáli po čítaní pobozkať, aby sme mu našli čestné miesto.

Sväté písmo v rodine je ako dvere do domácej kaplnky. Aj spôsob zaobchádzania s rodinnou Bibliou nám pomôže viac veriť jej obsahu. Ako nám to odporúča náš najvyšší pastier, môžeme ho so sebou nosiť všade. Vo vrecku, v taške, v mobile. Písmo je ako kompas, ktorý vedie náš život k podstatnému a mení ho na tú najkrajšiu liturgiu.