Ušetriť pomôže aj správne recyklovanie

Ako vnímať pôžičky a úvery? Ako sa dá presne sledovať rodinný rozpočet? Platiť radšej hotovosťou alebo kartami? Aj na to odpovedá Anton Lisnik vyučujúci na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorý pôsobí na katedre manažmentu.
Peter Paľonder 19.07.2019
Ušetriť pomôže aj správne recyklovanie

Ušetriť pomôže aj vhodné recyklovanie. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ako sa dá dlhodobo udržať skromný rozpočet s prevahou príjmov?
Na udržanie rodinného rozpočtu s deťmi odporúčam, aby po dovŕšení 18. roku života začali deti chodiť na brigády, najmä cez víkendy a prázdniny. Je možné začať brigádovať už od 16 rokov. V súčasnosti môže byť výhodné zapojiť sa aj do pestovania svojich rastlín, len v malom, pre potreby kuchyne. 

Dali by sa príjmy domácnosti ešte zvýšiť?
V prípade, že rodina býva v dome a vlastní túto nehnuteľnosť, no nevyužíva ju v plnom rozsahu, je vhodné uvažovať o jej prenájme. Ak by sa deti ekonomicky osamostatnili a prestali by sa pripravovať na svoje povolanie, tak majú povinnosť podieľať sa finančne na chode domácnosti. Podľa určitých názorov z morálneho hľadiska by bolo správne, aby deti prispievali na chod domácnosti aj určitou čiastkou z brigád, aj keď nie sú ešte ekonomicky samostatné.

A ako je potrebné vnímať pôžičky a úvery? Sú hrozbou alebo pomocou? 
Potenciálnou, ale rizikovou, a preto poslednou odporúčanou možnosťou príjmu rodiny sú rozličné úvery a pôžičky s rozmanitými úrokmi a poplatkami. V budúcnosti budú predstavovať pravidelný výdavok pre rodinu a jej rozpočet.

Odporúča sa vždy sledovať ročnú percentuálnu mieru nákladov spojených s požičaním peňazí. Tá určuje celkovú ročnú povinnosť dlžníka. V prípade neschopnosti splácať povinnosti je potrebné okamžite sa spojiť s bankou či poisťovňou a dojednať si splátkový kalendár. Neodporúča sa vôbec zaťažovať jednotlivca či rodinu úverom na dovolenku, na vianočné darčeky a podobné veci, ktoré nie sú potrebné na prežitie.

Ktoré výdavky by rodina ešte mohla obmedziť? 
Odporúčam prehodnotiť napríklad aj súčasný stav a pravidlá osobného účtu v banke. V prípade nevýhodnej voľby zmeniť banku, s ponukou vedenia účtu a služieb bez poplatku.

Z hľadiska neustáleho rozvoja služieb odporúčam využívať dlhodobé akcie mobilných operátorov a poskytovateľov internetu, sledovať ponuku produktov, neviazať sa zmluvou bez individuálnej alebo vernostnej výhody, nebáť sa zmeniť dodávateľa služieb s výhodnejšou ponukou a lepšou cenou. Rovnako pristupovať k dodávateľom elektrickej energie a plynu.

Odporúčame využívať aj štátne dotácie na spotrebu energií a možnosti stavebného sporenia so štátnou prémiou a s úrokmi.
Čo sa týka platobných kariet, v každom prípade odporúčam platiť najmä hotovosťou, je to psychologicky vhodnejšie, keď človek reálne vidí zmeny v peňaženke, pretože „plastové peniaze“ sa rýchlejšie míňajú.

Ako je potrebné uvažovať, ak by sa rodina chcela zabezpečiť do budúcnosti? 
V rodinnom rozpočte je vhodné, aby sa uvažovalo o investíciách krátkodobého a dlhodobého charakteru. Sociálny systém na Slovensku vytvoril možnosť, aby si každý zamestnanec odkladal peniaze v 3. pilieri a rovnako podľa zákonných pravidiel a kolektívnej zmluvy prispieval zamestnávateľ.

Je vhodné, aby pri vstupe na pracovný trh okamžite poistenec sociálnej poisťovne vstúpil do 2. piliera a nebál sa investovať do akciových dôchodkových fondov, tie najlepšie kompenzujú straty, dokážu prekonávať krízy v ekonomike a majú najlepšiu výkonnosť. Účasť na 2. a 3. pilieri je vnímaná ako investícia. Je vhodné rovnako vytvárať rezervu na neočakávané udalosti.

Ďalším odporúčaním je poistenie, životné alebo neživotné. Aj malá poistná suma dokáže v prípade oprávneného poistného plnenia pomôcť prekonať neočakávané udalosti, ktoré môžu ohroziť príjem. Jednou z možností je kombinácia poistenia a sporenia.

Ako by rodina mala zaobchádzať s hypotékou?
V prípade, že je rodina zaťažená hypotékou, je rozumné si ju poistiť. Odporúča sa, aby sme hypotéku pri nízkych úrokových sadzbách predĺžili na čo najdlhšie možné obdobie s čím dlhším fixovaním nízkeho úroku.

Pri dnešnej situácii sa javí výhodnejšie nehnuteľnosť na bývanie vlastniť a financovať ju hypotékou, ako platiť nájomné. Hypotéka so správne nastaveným úročením znásobuje hodnotu investície do nehnuteľnosti.

V prípade dosiahnutia mimoriadnych príjmov v rodine, napríklad dedičstva, výhry, prípadne úspor, sa odporúča splatiť najskôr nevýhodné úvery a pôžičky, potom ostatné dlhy, následne investovať do dlhodobých produktov na finančnom trhu.

Ako sa dá presne sledovať rodinný rozpočet?
Odporúčame postupne zavádzať systém dlhodobého sledovania rodinného rozpočtu a fungovania domácnosti. Začiatkom budovania vyrovnaného rozpočtu je pravidelné zapisovanie si príjmov a výdavkov celej rodiny a následná koncomesačná analýza. Len takto sa dozvieme reálne informácie o našom rodinnom rozpočte.