Všetci potrebujeme zmierenie a odpustenie

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe) v Bratislave sa 18. septembra vo večerných hodinách konalo podujatie Večer odpustenia a zmierenia v rodine. Voľne nadväzovalo na konferenciu KBS - zatiaľ čo tá však zaujala skôr odbornú verejnosť, večer odpustenia si prišli užiť najmä mladšie ročníky prevažne z radov vysokoškolákov.

09.10.2018
Všetci potrebujeme zmierenie a odpustenie

Počas záverečnej modlitby vystúpili aj manželia Robert a Vicki z Anglicka či Igor Čikoš (vpravo).

V Mlynskej doline sa to ten večer hemžilo mladými. Nič čudné – veď sa tu nachádza Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra.

Kroky mnohých však v ten večer mierili práve do miestneho UPeCe, kde sa pri príležitosti konferencie Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax konal sprievodný program spojený s hudobnými vystúpeniami Lámačských chvál, rómskej chválovej skupiny F6 či Paľa Drapáka.

Odpustenie nás zbližuje

Bloky hudby sa plynulo striedali s blokmi svedectiev, s ktorými sa podelili viacerí hostia. Šlo najmä o dojímavé príbehy z detstva či vlastných rodín dokazujúce dôležitosť zmierenia a odpustenia.

Mnohí účastníci zažili rozmanité krízy, či už ako deti, alebo ako manželia – dovolili však Bohu, aby prepísal ich životný príbeh, a dnes môžu svedčiť o uzdravujúcej moci jeho lásky.  

Téma však mala širší ako rodinný kontext. Napríklad aj ten spoločenský.

Počas podujatia sa na pódiu zišli umelci z radov slovenskej majority a rómskej minority, ktorí sa nebáli otvorene hovoriť o svojich niekdajších predsudkoch aj o ich odstránení po tom, čo svoj život zasvätili Bohu.

Ich spoločné vystúpenie aj neformálna komunikácia pôsobili autentickým dojmom, čím prítomným dokázali, že medzi slovenskými spoluobčanmi - Slovákmi i Rómami môžu fungovať úprimné priateľské vzťahy.

Kristus medzi nami

„Verím, že dnešný večer sme tu, aby na tomto mieste aj v tomto meste bolo zjavné, že Kristus je medzi nami. Že on je Boh a Pán – a zmierenie je prostriedkom, aby na nás kresťanoch bolo vidno, že sa máme radi,“ vyjadril sa v rámci svojho svedectva Igor Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov v Malcove.

Sám patrí k rómskej minorite, stal sa z neho gréckokatolícky kňaz, ktorý aj spoločne s manželkou a rodinou evanjelizuje v takzvanej Gréckokatolíckej rómskej misii.

V závere podujatia vystúpili zídení hostia – medzi ktorými nechýbali napríklad rímskokatolícky pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. či manželia Vicki a Robert de Hoxar, ktorí sa na Slovensku angažujú v občianskom združení Otcovo srdce pre Slovensko - aj so svojimi modlitbami za slovenské rodiny.

Nakoniec moderátorka Adela Vinczeová návštevníkom podujatia poradila, že ak nevedia, komu majú odpustiť, môžu začať napríklad odpustením sebe samému.

Myšlienky zo záverečnej ďakovnej modlitby: 

„Otče, my ti ďakujeme, že ty si náš Otec.

Ďakujeme za tvoju lásku pre každého jedného z nás.

Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v našich životoch.

Otče, ďakujeme ti, že tvoje slovo hovorí, že ty obnovuješ srdcia otcov voči deťom a obnovuješ srdcia detí voči otcom.

Otče, uzdrav zranené srdcia. Vezmi každú bolesť. Vezmi nenávisť. Vezmi horkosť. Vezmi každý strach – a dovoľ svojej láske vládnuť.

Nech plynie tvoje odpustenie – nech plynie do sŕdc detí, do sŕdc rodičov, nech plynie do každej rodiny, aby v nich mohla byť obnovená láska.

Vďaka ti, Otče. Amen.“

Vicki de Hoxar

 

„Vďaka ti, Otče, za dar manželstva.

Štyridsaťštyri rokov dozadu som si vybral Vicki a ona si vybrala mňa.

Za tých 44 rokov som nebol vždy dobrým manželom.

Otče, odpusť mi za tie okamihy, keď som zabudol na svoj sľub.

Sľúbil som, že budem milovať Vicky každý deň svojho života, ale nedodržal som to.

Niekedy som mal iné priority – prácu, peniaze, priateľov, všetko možné.

Otče, ty nikdy nezabúdaš na svoje sľuby. Ty si nám dal manželstvo.

Niekedy to vyzerá, že manželstvo nefunguje – ale je pravda, že my sme prestali na ňom pracovať. Boh je vždy verný.

Ďakujem Bohu za manželstvo a modlím sa za slovenský národ, aby si ctil manželstvo.

Aby si manželia obnovovali svoje sľuby každý deň, aby si svojho partnera vyberali každý deň odznova. 

Otče, modlím sa, aby si bol v každom manželstve  v dobrých aj v zlých časoch.

Vďaka ti, Otče." 

Robert de Hoxar

 

Snímka: Jaromír Ferianc