Zvoliť si život nikdy nie je chyba

Nečakané tehotenstvo môže prekvapiť či priniesť obavy. Niektoré ženy potrebujú pomoc a podporu. Keď ju nenájdu v rodine, môžu sa obrátiť na organizácie, ktoré ich prijmú. Jednou z nich je aj Poradňa Alexis. 
Anna Stankayová 25.09.2019
Zvoliť si život nikdy nie je chyba

Poradkyne spolupracujú aj so študentmi. Snímka: archív Poradne Alexis

Mnohé tehotné ženy trápia rodinné či finančné problémy, iné zvažujú umelé ukončenie tehotenstva. Tím skúsených pracovníčok z Poradne Alexis pomáha neplánovane tehotným ženám už 10 rokov - mailom, telefonicky či osobne v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Jednou z poradkýň je aj sociálna pedagogička a matka troch detí Katarína Winterová. 

Kto vás vyhľadáva?
Primárne sa na nás obracajú neplánovane tehotné ženy. Často prežívajú neistotu, obavy, ale aj prekvapenie a potrebujú nejakým spôsobom pomôcť, poradiť alebo zastabilizovať v nečakanej situácii. 

Teší nás, že sa nám ozývajú aj muži. Nie je ich veľa, ale tí, ktorí sa ozvú, sa zaujímajú, ako môžu pomôcť zvládnuť neplánované tehotenstvo. Naša poradňa je teda určená pre tých, ktorých sa nejakým spôsobom dotýka neplánované tehotenstvo, či už je to samotná žena, partner alebo rodičia tehotnej ženy. 

Obracia sa na vás viac žien, ktoré o dieťa prišli alebo ktoré ho čakajú nečakane?
Vo väčšine prípadov sa na nás obracajú ženy, ktoré sú neplánovane tehotné.

Ponúkame im prijatie, hľadáme a pomenúvame to, čo im hovorí, aby išli na umelé prerušenie tehotenstva. Snažíme sa, aby naplno pochopili, že takéto rozhodnutie nemusia urobiť. 

Ale sme tu aj pre ženy, ktoré o svoje dieťa prišli pri spontánnom alebo umelom potrate. Prijímame ich a sprevádzame v čase smútku. 

Koľkým ľuďom ste za roky pôsobenia pomohli?
Od začiatku tohto roka sme sa venovali 180 ženám, ktoré sa na nás obrátili. Vidíme, že ich počet sa od minulých rokov zvyšuje, a my sa tešíme, že k nám prichádza čoraz viac žien.

Každej z nich sa snažíme venovať tak, aby zažila prijatie a povzbudenie, že v tom nie je sama.

Za skoro desať rokov fungovania sme riešili už viac než 1 580 prípadov.

Prečo by si mali ženy voliť radšej život ako potrat?
Je to jednoduchá, a pritom zložitá otázka. 

Každý život svojím významom a hodnotou presahuje naše ľudské vnímanie a chápanie. Zvoliť si život nikdy nie je a nebude chyba. 

Existujú aj neriešiteľné situácie, v ktorých je potrat riešením? Je prípadne potrat riešením?
Situácie, v ktorých sa ocitajú naše klientky, sú mnohokrát náročné a zdajú sa neriešiteľné. Ja som však presvedčená, že všetko sa dá vyriešiť.

Jedine interrupcia sa nedá vyriešiť. To je koniec, ktorý sa nedá zmeniť – dieťa buď žije, alebo nie. Nič medzitým.  

Preto aj ekonomické dôvody, partnerské a medziľudské nedorozumenia, otázky bývania - všetko sa dá nejakým spôsobom vyriešiť, zmeniť, ale zvoliť si interrupciu dáva stop životu a šanci na zvládnutie problému. 

Aj keď veríme, že Boh v svojom milosrdenstve odpúšťa všetko, cesta uzdravenia z potratu býva často dlhá a ťažká a zanecháva jazvy na duši.

Ženy po umelom potrate sa nám niekedy zverujú, že by nikdy neverili, akými ťažkými stavmi si budú prechádzať. Oproti tomu nemáme skúsenosť, žeby ženy, ktoré si dieťa nechajú, neskôr svoje rozhodnutie ľutovali.

Poznajú ľudia problematiku interrupcií dôkladne? 
V dnešnej dobe sa dá dopracovať takmer k akejkoľvek informácii. Otázkou však je, či týmto informáciám aj uveríme; a ak áno, tak do akej miery.

Keď sa nás klientky pýtajú na interrupciu, na možné následky - my sa s nimi rozprávame a hľadáme s nimi riešenia a odpovede na ich otázky. Niekedy však vidíme, že aj napriek tomu, čo si prečítali a čo od nás počuli, im akoby nestačila prenesená skúsenosť iných žien. 

Spolupracujete aj s nemocnicami, poliklinikami či rôznymi zdravotníckymi zariadeniami?
Momentálne nemáme kapacitu tieto zariadenia kontaktovať cielene. Máme však vybudovanú vlastnú menšiu sieť odborníkov (gynekológovia, právnici, psychológovia, psychiatri), s ktorými spolupracujeme a sme vďačné za ich odbornú výpomoc, keďže často pomáhajú v svojom voľnom čase.

Veľmi si vážime a tešíme sa každému prolife spolupracovníkovi a touto cestou pozývame aj ďalších do spolupráce.

Nájdu ženy aj v nemocniciach prolife zamestnancov? 
Nájdu, nie vždy je ľahké ich nájsť, ale nájdu. Ak by však v svojom okolí o prolife lekárovi nevedeli, radi im podľa možností poskytneme kontakt či ich nasmerujeme.

Odkiaľ získavate peniaze na svoju činnosť? Podporuje vás aj štát?
Tu sa chcem poďakovať všetkým našim podporovateľom a darcom, ktorí sa rozhodli, že nás chcú podporiť. Práve ich pravidelná podpora nám mnohokrát pomáha, aby sme sa mohli venovať poradenstvu a pomoci ženám v ťažkých chvíľach.

Viackrát nás podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Momentálne máme dva projekty, ktoré sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Jeden projekt Sme v tom spolu pre MRR funguje v Banskej Bystrici a druhý Sme v tom spolu pre RR v Bratislave.