Z vašej pošty

Mária Bartóková 22.05.2020

Kresťanské rodiny potrebujeme

Príbeh obyčajnej katolíckej rodiny a manželov, ktorí spolu žijú príkladným životom v manželstve už takmer 60 rokov, nech je motiváciou pre tých, ktorí uvažujú o založení rodiny. 

Kresťanské rodiny potrebujeme
Juliana Brezinská-Patúcová 15.05.2020

Panna Mária nás chránila

Mamina prejavená dôvera našej nebeskej Matke sa hlboko vryla do duše dieťaťa. Dievča, ktoré sa symbolicky narodilo pred barbarskou nocou, sa v spomienke vracia do doby, keď z politických dôvodov v rodine pociťovali dôsledky uväznenia otca a jeho bratov, kňaza a rehoľníka. 
Panna Mária nás chránila
Ľubomír Marcina 15.05.2020

V kresťanskej obetavosti nerozlišovala

S vďakou spomínajú v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED) na Annu Brtáňovú, kde dožívala posledných šesť rokov jeseň svojho života. 
V kresťanskej obetavosti nerozlišovala
Štefan Kováč 08.05.2020

Rezbárstvo je jeho láska

Pod Považským Inovcom, neďaleko vodnej nádrže Duchonka sa nachádza obec Prašice. Žije v nej nenápadný človek, ktorý má pred svojím domom množstvo drevených sôch a plastík. Okrem toho, že Ľubomír Lacika si so svojou manželkou žije obyčajným životom dedinského človeka, venuje sa i rezbárstvu. Jeho diela sú ozdobou ľudovej tvorivosti. 
Rezbárstvo je jeho láska
Jaroslav Ondráš 08.05.2020

Bol verným rehoľným bratom

Na Slovensku máme veľa významných osobností, ktoré sa výrazne zapísali do dejín nášho národa. No sú aj takí, na ktorých sa možno zabudlo, pretože po sebe nezanechali žiadne písomné svedectvo. Svojou jednoduchou, avšak zodpovednou prácou výrazne prispievali k budovaniu Božieho kráľovstva na zemi.
Bol verným rehoľným bratom