Z vašej pošty

Pavol Zvara 12.03.2021

Združenie si pripomína 110 rokov existencie

Keď Združenie slovenských katolíkov USA v roku 1911 vzniklo, mnohí pochybovali, či sa dožije ďalšieho roka. Sme vďační jednotlivcom i celým generáciám, kňazom i laikom, často len Bohu známym ľuďom, ktorí sa do diela zapájajú už 110 rokov. ZSK je dôkazom, že šírenie dobra je vždy požehnané.
Združenie si pripomína 110 rokov existencie
Jozef Borčányi 12.03.2021

Odišiel katolícky športový publicista

Na prahu Pôstneho obdobia nás 15. februára opustil vo veku 89 rokov bý­valý aktívny futbalista Trnavy, Žiliny a Považskej Bystrice. Uznávaný športový spravodajca, jedna z vý­znamných postáv Slovníka považskobystrických katolíckych spisovateľov a publicistov Mikuláš Štefanovský.
Odišiel katolícky športový publicista
Daniela Kimličková 11.03.2021

Pripravili konferenciu o ľudskej dôstojnosti

Generálne ústredie Spoločnosti sociálnych sestier zorganizovalo 19. a 20. februára medzinárodnú konferenciu o sociálnom učení Cirkvi
Pripravili konferenciu o ľudskej dôstojnosti
Pavol Ondrík 05.03.2021

Rukami sa mocne držal neba

Ako nežný dotyk, najláskavejšie pohladenie, ktoré preniká a následne mení celý váš život, sa z času na čas v našej blízkosti zjavuje taký človek. Pre mňa jeho stelesnením bol spisovateľ a literárny vedec, profesor Július Rybák. Zomrel 29. januára v Gelnici.
Rukami sa mocne držal neba
Katolícke noviny 05.03.2021

Odmeňujeme najlepšiu fotografiu mesiaca

Aby sme vás motivovali k lepším a kvalitnejším snímkam, rozhodli sme sa každý mesiac odmeniť jedného z vás hodnotnou cenou.
Odmeňujeme najlepšiu fotografiu mesiaca