Z vašej pošty

Marek Kasala 23.02.2023

Detský karneval veselý, zábavný aj poučný

V Dome kultúry v Bánovciach nad Bebravou sa po dvojročnej odmlke v nedeľu 5. februára opäť uskutočnil farský detský karneval.
Detský karneval veselý, zábavný aj poučný
Zuzana Ružvoňová 23.02.2023

Naša priateľka svätá Filoména

V živote potrebujeme vzory a príklady, ktoré nás posúvajú na ceste k nebu. Takým príkladom je aj svätá Filoména, ktorá chce byť zároveň našou priateľkou.
Naša priateľka svätá Filoména
Tibor Ujlacký 16.02.2023

Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov

Pri príležitosti spomienky sv. Jána Bosca sa v Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina v Nitre konala liturgická slávnosť. Na slávnosti si sestry saleziánky z Inštitútu dcér Márie Pomocnice pripomenuli aj 10. výročie ich príchodu do Nitry a Nitrianskej diecézy.
Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov
František Trstenský 16.02.2023

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca

V Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku sa v sobotu 28. januára stretli na duchovnej obnove deti, ktoré patria do modlitebnej siete Misijné zrnko. Táto aktivita Pápežských misijných diel zapája deti, aby modlitbami pomáhali misionárom šíriť Kristovo evanjelium.
 

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca
Jaroslav Fabian 09.02.2023

Najlepšia základná škola

V aktuálnom rebríčku základných škôl z celého Slovenska je na prvom mieste cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Riaditeľka školy Terézia Hrebeňárová sa tomuto výsledku potešila.
Najlepšia základná škola