Z vašej pošty

Anna A. Hlaváčová 21.10.2021

Gotická cesta je otvorená

Z Revúcej a Rožňavy vyrazili 28. augusta priaznivci podujatia, ktorí využili možnosť navštíviť stredoveké kostoly v Kameňanoch, Rákoši, Rybníku, Ratkovej a rotundy v Šiveticiach a Prihradzanoch.
Gotická cesta je otvorená
Štefan Hýrošš 21.10.2021

Sen sa stal skutočnosťou

Interiér filiálneho Kostola sv. Michala, archanjela, v Slovanoch dostal po osemdesiatich piatich rokoch „nové šaty“. Kostol po generálnej rekonštrukcii interiéru a zreštaurovanej výmaľbe slávi v tomto roku 125. výročie vzniku.
Sen sa stal skutočnosťou
Svätého Otca zverujú do svojich modlitieb
Jozef Stankovský 14.10.2021

Zvon z Bojnej rozozvučal Vatikán

Počas generálnej audiencie 22. septembra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne bol ako poďakovanie za návštevu Slovenska do rúk pápeža Františka odovzdaný dar v podobe symbolu počiatkov kristianizácie Slovenska.
Zvon z Bojnej rozozvučal Vatikán
Erika Hlivjaková 14.10.2021

Služba dobrovoľníka dáva oveľa viac

Ak sa hovorí, že každý človek je originálny, tak potom o Svätom Otcovi to platí dvojnásobne. Jednoduchosť, skromnosť, pokora i priamosť sú azda najvýstižnejšie atribúty charakterizujúce hlavu Katolíckej cirkvi, ktoré človeka povzbudia zmeniť sa. Stretnutie s ním je celoživotným zážitkom. Ochota pomôcť a túžba duchovne obohatiť vlastný kresťanský život ma motivovali zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít.
Služba dobrovoľníka dáva oveľa viac