Z vašej pošty

František Trstenský 23.03.2023

Putovanie Svätou zemou

Putovanie Svätou zemou
Marek Bartkovský 23.03.2023

Florbalový turnaj vo Finticiach

Farnosť Záhradné zorganizovala v sobotu 11. marca florbalový turnaj dekanátu Prešov-východ. Zapojili sa doň chlapci a dievčatá vo veku od 13 do 17 rokov.

Florbalový turnaj vo Finticiach
Ľudmila MIhalovičová 23.03.2023

Púť z Devínskej Novej Vsi do Ríma

Chcem sa podeliť o svoje zážitky z farskej púte do svätého mesta Rím. Naše putovanie spolu s farárom Andrejom Kalamenom malo hlboký duchovný rozmer, no zároveň sme sa toho veľa dozvedeli z histórie a umenia.

Púť z Devínskej Novej Vsi do Ríma
Marek Rambala 16.03.2023

Stretnutie s povolanými rodákmi

Vo farnosti Mútne, pod ktorú patrí aj filiálka Beňadovo, sa tradične stretávajú zasvätení a kňazi, aby povzbudili svojich rodákov a porozprávali im o svojej službe.
Stretnutie s povolanými rodákmi
Daniela Suchá 16.03.2023

Cyrilo-metodská slávnosť v Dolnom Ohaji

Od príchodu svätých Cyrila a Metoda uplynulo 1160 rokov. Ich misiu si v Dome seniorov v Dolnom Ohaji pripomenuli milou slávnosťou.
Cyrilo-metodská slávnosť v Dolnom Ohaji