Z vašej pošty

sr. Zuzana Škrinárová 09.02.2023

Sto rokov charizmy sociálnych sestier

Kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme sa stal dejiskom osláv 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier.
Sto rokov charizmy sociálnych sestier
Jakub Halčák 09.02.2023

Exercičný dom slávil 30. výročie

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil 10. januára tridsať rokov svojej existencie.
Exercičný dom slávil 30. výročie
Peter Solej 02.02.2023

Ordinariát oslávil svojho patróna

V predvečer sviatku svätého Šebastiána, hlavného patróna Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, sa kňazi, diakoni a predstavitelia ordinariátu zhromaždili pri eucharistickom stole v katedrále v Bratislave-Krasňanoch.
Ordinariát oslávil svojho patróna
Tibor Ujlacký 02.02.2023

Duchovná obnova pre zamestnancov

Nový rok začali zamestnanci biskupského úradu a organizácií zriadených Nitrianskym biskupstvom duchovnou obnovou v kláštore v Hronskom Beňadiku pod vedením nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa.
Duchovná obnova pre zamestnancov
Andrej Palovič 26.01.2023

Slávnosť sv. Antona, pustovníka

Vo farskom Kostole sv. Antona, pustovníka, si farníci v nedeľu 15. januára pripomenuli patróna chrámu aj obce, ktorého sviatok pripadá na 17. januára.
Slávnosť sv. Antona, pustovníka