Z vašej pošty

Františka Čačková OSF 03.09.2021

Školské sestry si zvolili nové vedenie

V júli sa v Ríme uskutočnila generálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktorej predchádzala pred rokom prvá časť provinciálnej kapituly. Po ukončení jej druhej časti 4. – 6. augusta v Žiline prebehli na piatich miestach Slovenska 7. augusta voľby provinciálneho vedenia.
Školské sestry si zvolili nové vedenie
Pavol Pečko 03.09.2021

V Sučanoch mali odpustovú slávnosť

Vo farnosti Sučany sa 15. augusta konala odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Hodovú svätú omšu celebroval páter Michal Zamkovský, CSsR, misionár Božieho milosrdenstva.
V Sučanoch mali odpustovú slávnosť
Andrej Palovič 02.09.2021

Vo Svätom Antone mali Kaštieľsky pút

V dedinke banskoštiavnického dekanátu Svätý Anton sa v nedeľu 15. augusta konalo podujatie, ktoré miestni volajú „Kaštieľsky pút“.
Vo Svätom Antone mali Kaštieľsky pút
Peter Slovák 27.08.2021

V Želive mali jubileum i púť zmierenia

Tohtoročná púť zmierenia v Želive sa konala 8. augusta. Prelínala sa s oslavami 900. výročia založenia rádu premonštrátov sv. Norbertom. Jubileum oslávili 7. augusta svätou omšou, ktorú celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Poobede bola pripravená prehliadka ambitu kláštora a zábavné atrakcie pre deti.

V Želive mali jubileum i púť zmierenia
Mária Havlová 27.08.2021

V Kútoch boli hody

V Kútoch sa slávia hody na sviatok Panny Márie Snežnej 5. augusta. V tento deň vždy pri speve „padá v našom chráme sneh“.
V Kútoch boli hody