Z vašej pošty

Jozef Hegglin 05.11.2019

Na Lukovom Dvore sa skončil mesiac pre kňazov

V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu a predovšetkým na oddych duše a tela. 
Na Lukovom Dvore sa skončil mesiac pre kňazov
Júlia Labudová 01.11.2019

V Snežnici oslavovali hasiči

Vo farnosti Snežnica sa koncom septembra konala hasičská slávnosť pri príležitosti 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Snežnica. 

V Snežnici oslavovali hasiči
Jaroslav Fabian 01.11.2019

Poľskí pútnici si uctili svojho rodáka

Košická katedrála ožila 12. októbra množstvom pútnikov z Bielsko-Żywieckej diecézy v Poľsku. Cieľom ich putovania bolo uctiť si svojho rodáka, sv. Melichara Grodeckého, ktorý je jedným z troch košických mučeníkov. 
Poľskí pútnici si uctili svojho rodáka
Mikuláš Javorský 25.10.2019

Pre lásku k vlasti a Cirkvi ho väznili 8 rokov

Altruistického človeka, duchovne nadšeného kňaza, trpiteľa za vieru, básnika a prekladateľa Sečovčana Vojtecha Jenčíka za lásku k vlasti a Cirkvi väznili osem rokov. 
Pre lásku k vlasti a Cirkvi ho väznili 8 rokov
Andrea Eliášová 25.10.2019

V nemocnici majú anjela strážneho zo skla

Nielen pacientov v nemocnici milosrdných bratov osloví v životnej veľkosti umelecké dielo anjel strážny zo skla. 
V nemocnici majú anjela strážneho zo skla