Z vašej pošty

Zuzana Pirščová 20.11.2020

Spája ich modlitba posvätného ruženca

Po ustanovení novej farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene-Sekieri 4. septembra 1994 bol postavený z Božej milosti uprostred sídliska na kopci nový kostol. S týmito udalosťami paralelne vzniklo Ružencové bratstvo Božského Srdca Ježišovho Zvolen–Sekier.
Spája ich modlitba posvätného ruženca
Dominik Duša 19.11.2020

Kňazská štóla je symbol láskavej moci

Kreatívna snímka vznikla vďaka novokňazovi Markovi Vaškovi, SDB, ktorý prepožičal svoju štólu najstaršiemu kňazovi v žilinskom saleziánskom rehoľnom dome donovi Jánovi Tockému, SDB, ktorý - ak Pán Boh dá – sa poďakuje za dar života a oslávi 90-ročné životné jubileum.
Kňazská štóla je symbol láskavej moci
Jozef Paluba 13.11.2020

Uctili si blahoslaveného cisára

Pri príležitosti liturgickej spomienky blahoslaveného Karola Habsburského (1887 - 1922), posledného cisára rakúsko-uhorskej monarchie, celebroval 21. októbra svätú omšu biskupský vikár vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR Jozef Paluba.
Uctili si blahoslaveného cisára
Jozef Krajči 13.11.2020

Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá

V novembri si Bardejovčania pripomínajú dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Jubilejnom roku 2000. Prvou je povýšenie gotického skvostu - Chrámu sv. Egídia na baziliku minor. Stalo sa tak 23. novembra 2000. Druhou je hneď o týždeň nato zápis historického centra Bardejova spolu s Bazilikou sv. Egídia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá
Peter Slovák 12.11.2020

Požehnali obraz biskupa Roškovániho

Vo farskom kostole v Sennom spomínali začiatkom jesene na vzácneho rodáka, biskupa Augustína Roškovániho (1807 – 1892). Augustín Roškováni sa narodil v miestnom kaštieli; nitrianskym biskupom bol v rokoch 1859 - 1892.
Požehnali obraz biskupa Roškovániho