Z vašej pošty

Marián Janček 02.03.2023

Obnova manželských sľubov na sv. Valentína

V Kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi v utorok 14. februára oslávili sv. Valentína vo farnosti svätou omšou, na ktorú prijali pozvanie manželské páry, ktoré si obnovili manželský sľub a prijali osobitné požehnanie.
Obnova manželských sľubov na sv. Valentína
Tibor Ujlacký 28.02.2023

Nuncius vstúpil na akademickú pôdu

Pri príležitosti sviatku spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda podľa rímskeho kalendára navštívil 14. februára akademickú pôdu v Nitre apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku arcibiskup Nicola Girasoli.
Nuncius vstúpil na akademickú pôdu
Marek Kasala 23.02.2023

Detský karneval veselý, zábavný aj poučný

V Dome kultúry v Bánovciach nad Bebravou sa po dvojročnej odmlke v nedeľu 5. februára opäť uskutočnil farský detský karneval.
Detský karneval veselý, zábavný aj poučný
Zuzana Ružvoňová 23.02.2023

Naša priateľka svätá Filoména

V živote potrebujeme vzory a príklady, ktoré nás posúvajú na ceste k nebu. Takým príkladom je aj svätá Filoména, ktorá chce byť zároveň našou priateľkou.
Naša priateľka svätá Filoména
František Trstenský 16.02.2023

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca

V Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku sa v sobotu 28. januára stretli na duchovnej obnove deti, ktoré patria do modlitebnej siete Misijné zrnko. Táto aktivita Pápežských misijných diel zapája deti, aby modlitbami pomáhali misionárom šíriť Kristovo evanjelium.
 

Deti Misijného zrnka preberali zrnká ruženca