Z vašej pošty

Daniel Černý 20.11.2020

Mučeník Teodor, pros u Boha za nás

Ani sychravé počasie neodradilo veriacich, ktorí prišli 25. októbra na historické miesto atentátu na blahoslaveného Teodora Romžu (1911 - 1947).
Mučeník Teodor, pros u Boha za nás
Zuzana Pirščová 20.11.2020

Spája ich modlitba posvätného ruženca

Po ustanovení novej farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene-Sekieri 4. septembra 1994 bol postavený z Božej milosti uprostred sídliska na kopci nový kostol. S týmito udalosťami paralelne vzniklo Ružencové bratstvo Božského Srdca Ježišovho Zvolen–Sekier.
Spája ich modlitba posvätného ruženca
Dominik Duša 19.11.2020

Kňazská štóla je symbol láskavej moci

Kreatívna snímka vznikla vďaka novokňazovi Markovi Vaškovi, SDB, ktorý prepožičal svoju štólu najstaršiemu kňazovi v žilinskom saleziánskom rehoľnom dome donovi Jánovi Tockému, SDB, ktorý - ak Pán Boh dá – sa poďakuje za dar života a oslávi 90-ročné životné jubileum.
Kňazská štóla je symbol láskavej moci
Jozef Paluba 13.11.2020

Uctili si blahoslaveného cisára

Pri príležitosti liturgickej spomienky blahoslaveného Karola Habsburského (1887 - 1922), posledného cisára rakúsko-uhorskej monarchie, celebroval 21. októbra svätú omšu biskupský vikár vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR Jozef Paluba.
Uctili si blahoslaveného cisára
Jozef Krajči 13.11.2020

Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá

V novembri si Bardejovčania pripomínajú dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Jubilejnom roku 2000. Prvou je povýšenie gotického skvostu - Chrámu sv. Egídia na baziliku minor. Stalo sa tak 23. novembra 2000. Druhou je hneď o týždeň nato zápis historického centra Bardejova spolu s Bazilikou sv. Egídia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá