Z vašej pošty

Jozefína Gajdovčíková 18.06.2021

Kaplnka je zasvätená sv. Rozálii

K svätej Rozálii, ktorá má sviatok 4. septembra, sa ľudia modlili a utiekali, keď bojovali s chorobami a epidémiami. Do kaplnky v Košiciach dokonca pribudli jej relikvie a konajú sa tam pravidelné bohoslužby.
Kaplnka je zasvätená sv. Rozálii
Peter Sandtner 18.06.2021

Rodákom odhalili pamätnú tabuľu

Miestnym rodákom, kňazom saleziánom – donovi Alfonzovi Šilhárovi (1930 – 1999) a donovi Štefanovi Šilhárovi (1932 – 2021) odhalili 30. mája v Pezinku-Cajle pamätnú tabuľu.
Rodákom odhalili pamätnú tabuľu
Tomáš Novosedlík 17.06.2021

Koncertom začali jubilejný rok

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomíname päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa 15. mája v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave uskutočnil chrámový koncert pre dve lutny
Koncertom začali jubilejný rok
Anna Birasová 11.06.2021

V Hornej Súči konsekrovali kostol

Pri slávnostnej svätej omši 16. mája nitriansky biskup Viliam Judák konsekroval oltár a farský kostol sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súči.
V Hornej Súči konsekrovali kostol
Lenka Klobučníková 11.06.2021

Nedokázala opustiť ľudí v Sudáne

Na sviatok Zoslania Ducha Svätého si v Bánove, rodnej dedine lekárky, rehoľníčky Veroniky Theresie Ráckovej, SSpS, pripomenuli piate výročie jej predčasného odchodu do večnosti.
Nedokázala opustiť ľudí v Sudáne