Z vašej pošty

Anna Brillová 26.03.2021

Božie zázraky sa dejú

Začiatkom februára som ochorela na COVID-19. V tejto chorobe organizmus natoľko zoslabne, že sa už nedokážete ani modliť. Skončila som v ružinovskej nemocnici. A tu sa začína príbeh Božích milostí, zázrakov, ale aj paradoxov.
Božie zázraky sa dejú
Ivana Gabrišová 26.03.2021

Za mrakmi je moje milované slnko

Snímka kríža v katastri obce Papradno i v tomto čase pandémie pripomenula, že hoci nás kríž často tlačí k zemi, treba mať neustále oči upreté k nebu, k Bohu.
Za mrakmi je moje milované slnko
Miroslav Jozefiak 19.03.2021

Vo svete žila podľa pravidiel sv. Benedikta

V liturgickom kalendári si na sv. Františku Rímsku spomíname 9. marca. Narodila sa v Ríme v roku 1384 a ako mladá sa vydala za šľachtica Lorenza de Ponziani.
Vo svete žila podľa pravidiel sv. Benedikta
Alena Martinková 19.03.2021

Duchovne precítila život v kláštore

Keď som zahliadla v Kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe plagát s otázkou „Chcete na vlastnej koži spoznať život v kláštore vo Švajčiarsku?“, nemusela som čítať ďalej. Vedela som, že je to miesto, kam potrebujem ísť.
Duchovne precítila život v kláštore
Pavol Zvara 12.03.2021

Združenie si pripomína 110 rokov existencie

Keď Združenie slovenských katolíkov USA v roku 1911 vzniklo, mnohí pochybovali, či sa dožije ďalšieho roka. Sme vďační jednotlivcom i celým generáciám, kňazom i laikom, často len Bohu známym ľuďom, ktorí sa do diela zapájajú už 110 rokov. ZSK je dôkazom, že šírenie dobra je vždy požehnané.
Združenie si pripomína 110 rokov existencie