Z vašej pošty

Mária Petróciová 13.10.2022

Duchovné posilnenie z Medžugoria

Pod vedením duchovného otca Petra Petreka sme my veriaci z farnosti Hontianske Nemce navštívili od 27. do 30. augusta pútnické miesto Medžugorie.
Duchovné posilnenie z Medžugoria
Mária Kaššová 06.10.2022

Krížová cesta ako rezbárske dielo

Veriaci zo Strečna spolu so svojím duchovným otcom Michalom Kebluškom postavili kríž s Kristom na vŕšku za kostolom. Bude zakončením krížovej cesty.

Krížová cesta ako rezbárske dielo
Dominika Miklovičová Ingrid Kamendyová 06.10.2022

Základná škola sv. Jozefa oslavovala

Ubehlo už 30 rokov, čo Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci otvorila svoje brány. Odvtedy ju absolvovalo 852 žiakov a vystriedalo sa v nej mnoho pedagogických i nepedagogických zamestnancov.
Základná škola sv. Jozefa oslavovala
Andrej Palovič 06.10.2022

Obnovili a požehnali kríž

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža 14. septembra požehnali vo farnosti Svätý Anton obnovený kríž.
Obnovili a požehnali kríž
Katolícke noviny 06.10.2022

Odmeňujeme príspevok mesiaca

Každý mesiac odmeňujeme príspevky alebo fotografie zachytávajúce udalosti z vášho života vo farnosti.
Odmeňujeme príspevok mesiaca