Číslo 47/2018

Číslo 47/2018

Najnovšie Katolícke noviny sa rozprávajú s popredným slovenským výtvarníkom Miroslavom Cipárom, ktorého vyše šesťdesiat ilustrácií zdobí najnovšie vydanie Goetheho veľdiela Faust. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dielo slávnostne predstavili verejnosti v utorok 13. novembra v Mirbachovom paláci v Bratislave. V Katolíckych novinách nájdete tiež úryvok z Goetheho Fausta v slovenskom preklade Mórica Mittelmanna-Dedinského.

Katolícke noviny pri príležitosti Nedele Krista Kráľa približujú Krista ako Kráľa pravdy. Pri prezentovaní Božieho kráľovstva ide o veľmi vážne veci. Pilát, ktorý má pri procese v rukách Ježišov život, vedie s ním dialóg o hodnote, ktorá je vzácna pre človeka a ľudstvo všetkých čias - o pravde.

Predstavujú historický kontext, v ktorom sa zrodili Katolícke noviny. Po takzvaných meruôsmych rokoch 1848 - 1849 sa Slovákom, ako aj iným národom Uhorska naskytla príležitosť k vzniku viacerých literárnych, spoločenských a náboženských časopisov. Väčšina periodík, ktoré začali vychádzať v tomto období, zanikla po pár číslach či ročníkoch. O tom, že Katolícke noviny, ktoré začali vychádzať v novembri 1849, sa skutočne presadili, svedčí i nadchádzajúce 170. výročie počiatkov ich vydávania. 

Pripomínajú si štvrťstoročie od znovupostavenia a znovuposvätenia morového stĺpa v historickom jadre Trnavy. Tento rok uplynulo presne 25 rokov od znovuposvätenia dominanty slovenského Ríma – stĺpového súsošia Najsvätejšej Trojice. Trojička, ako súsošie miestni radi nazývajú, bola postavená ešte v roku 1695. Po vyše dvestopäťdesiatich rokoch však bola demontovaná a po častiach uložená na rozličných miestach Trnavy.

Zameriavajú sa na históriu a súčasnosť egyptských Koptov, ktorí vzdorujú násiliu pokojom. Pred niekoľkými týždňami prekvapila medzinárodnú verejnosť správa, že na Nobelovu cenu za mier bola za rok 2018 nominovaná komunita koptských kresťanov. Medzi nominovaných sa egyptskí koptskí kresťania dostali pre jednoznačný postoj odmietania akejkoľvek pomsty za smrtiace násilie a intenzívne prenasledovanie a diskrimináciu, ktoré zakúšajú zo strany vlády a teroristických organizácií.

Prinášajú aj rozhovor s mladou herečkou Michaelou Domovcovou, ktorá už stihla účinkovať v niekoľkých rozhlasových či divadelných hrách. Poslucháči si ju mohli vypočuť napríklad v Bielom nosorožcovi a v obľúbených sobotňajších bakalároch. Nedávno zaujala svojím osobitým umeleckým prejavom v rozhlasovej hre o blahoslavenej Anne Kolesárovej.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU