Číslo 02/2019

Číslo 02/2019

Najnovšie Katolícke noviny približujú životný príbeh Kataríny Račákovej. Narodila sa s detskou mozgovou obrnou, opustil ju otec, umrela jej mama. Napriek tomu je jej príbeh plný humoru, ľudskej sily a ženskej krásy, ktorá zvnútra vyžaruje na okolitý svet plný predsudkov a pomaly, nenápadne ich roztápa svojím jasom.

Pri príležitosti Svetového dňa armády sa rozprávajú s vojenským duchovným Stanislavom Dulákom.Ten zdôrazňuje, že pre kňaza je dôležité, aby nestratil kňazskú identitu. „Ňou je spojenie s Kristom, ktorý kňaza napĺňa silou Ducha Svätého, uschopňuje žiť a ľuďom sprostredkovať vzťah Božej lásky. Kňaz pôsobiaci v armádnej pastorácii je vystavený väčšiemu riziku straty identity povolania,“ konštatuje poručík Dulák.

V rubrike Duchovná obnova Katolícke noviny píšu, že pokrstený Ježiš je rozhodujúcim očisťovateľom od nánosu hriechu. „Ježiš dáva samotnému krstu, ktorý i on sám udeľuje, povyšujúc ho z krstu vodou na krst ohňom Ducha, skutočnú životodarnú veľkosť,“ pripomína kňaz Jozef Fekete.

Predstavujú Panamu, kde sa od 22. do 27. januára budú konať Svetové dni mládeže. Stredoamerická krajina má výrazné kresťanské zázemie, až 93 percent sa hlási ku kresťanskému vierovyznaniu. Predseda prípravného výboru arcibiskup José Domingo Ulloa Mendieta uviedol, že Panamčania sú pripravení otvoriť mladým pútnikom dvere svojich domovov.

V rubrike Mladým vysvetľujú, prečo je dôležité recyklovať mobilné telefóny. Ide o drobný elektroodpad, ktorý nepatrí medzi ten komunálny. Nemal by končiť na skládke, v spaľovni či len tak pohodený v prírode. Prostredníctvom súťaže na tento problém mladých upozornil aj projekt Recyklohry, vďaka ktorému bude zrecyklovaných 25-tisíc mobilov.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU