Číslo 06/2019

Číslo 06/2019

Najnovšie Katolícke noviny uverejňujú informácie o päťdesiatich výhercoch veľkej predplatiteľskej súťaže. 

Približujú život, dielo a odkaz svätého Cyrila, od ktorého smrti uplynie tisícstopäťdesiat rokov. Najstarší dobový prameň, ktorý zapísal pamäť o svätom Cyrilovi, je prvá z takzvaných Panónskych legiend, ktorá sa nazýva Život Konštantína Cyrila. Je to hagiografické dielo, ktoré sa delí na osemnásť kapitol. Vzniklo na Veľkej Morave hneď po Cyrilovej smrti. 

Pripomínajú si udalosti, ktoré pred sto rokmi predchádzali vymenovaniu prvých slovenských biskupov. Išlo o komplikovaný výberový proces, do ktorého prehovorila aj československá vláda. Po diplomatickom úsilí apoštolského nuncia v Československej republike prijali v roku 1921 biskupské svätenie Karol Kmeťko, Ján Vojtaššák a Marián Blaha. 

Prinášajú rozhovor s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michalom Turošíkom o voľbe nových ústavných sudcov. Jedine vysoké nároky na morálku aj na odborné kvality kandidátov môžu prispieť k zlepšeniu fungovania Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Rozprávajú sa so spisovateľkou Danou Podrackou, ktorá tvrdí, že v krvi nám koluje Biblia. Dana Podracká je poetka, ktorá dala Slovensku svet silných obrazov a metafor, svet nehy a údernosti. Do vôd literatúry vplávala aj s Archou – súborom „poeticky prerozprávaných príbehov inšpirovaných Bibliou a apokryfmi v zrkadle obrazov súčasného sveta“. 

Katolícke noviny uverejňujú záverečnú, štvrtú časť seriálu Poznávame biblické súvislosti, tentoraz pod titulkom: Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo. Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená „dobrá správa“. V grécko-rímskom prostredí výraz často označoval posolstvo o víťazstve. 

Ponúkajú reportáž z popradskej nemocnice. Ak sa tam náhodou ocitnete, bude postarané nielen o vaše telo, ale aj o vašu dušu. Spišský biskup Štefan Sečka tam 2. septembra 2018 posvätil Kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá dnes slúži nielen pacientom a zdravotníckemu personálu, ale aj širokej verejnosti. Duchovným správcom nemocnice v Poprade je František Bebko.

Zameriavajú sa na projekt brazílskej organizácie Portal Kids, ktorá hľadá pravdu o stratených deťoch. V Brazílii totiž zmizne ročne približne 90-tisíc ľudí, z toho je polovica detí. Už sa nikdy nevrátia domov a ich príbuzní netušia, čo sa s nimi stalo.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU