Číslo 07/2019

Číslo 07/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú obľúbenú osemstranovú krížovkársku prílohu, tematicky zameranú na lásku a manželstvo; lúštitelia sa môžu zapojiť do súťaže o desať hodnotných cien v celkovej sume vyše tisíc eur.

Aj celé Katolícke noviny sa pri príležitosti Národného týždňa manželstva venujú témam, ktoré s manželstvom úzko súvisia.
Profesorka v odbore normálna a patologická fyziológia Daniela Ostatníková vysvetľuje: „Prečo muži v stresových situáciách reagujú inak ako ženy? Alebo prečo obe pohlavia odlišne prejavujú lásku? Príčinu môžeme hľadať v rozdielnom fungovaní ich mozgu.“

Katolícke noviny tiež prinášajú pohľad klinickej psychologičky a psychoterapeutky Lenky Rušarovej. „Problémy sa vyriešiť dajú, aspoň teda väčšina z nich. To, čo omnoho ťažšie ide napraviť, je vzťah, vzájomná emócia, rešpekt a túžba. Pocit intimity a bezpečia vo vzťahu je podkladom, na ktorom sa problémy relatívne ľahko riešia,“ vysvetľuje Lenka Rušarová.

Rozprávajú sa s kňazom Tomášom Jellúšom SJ, ktorý je členom hnutia pre manželské páry. „Ich základným pravidlom a snahou je raz do mesiaca ísť na spoločné rande bez detí a priateľov, a tak stráviť spolu čas lásky bez ohľadu na vek,“ prezrádza Tomáš Jellúš SJ.

Uverejňujú svedectvá manželov o tom, ako ich vzťah ovplyvňuje cestovanie za prácou. Práca šľachtí človeka - ak človek ustriehne správnu hranicu. Hranice – lokálne aj časové – musia dnešní pracujúci prekračovať často. Aký to však má vplyv na ich rodinné vzťahy? 
 
„Každé manželstvo môže byť šťastné, ak ho odovzdáme Bohu,“ tvrdia manželia Peter a Gabriela Štupákovci, ktorí pred desiatimi rokmi začali organizovať kurz Manželské večery. Katolíckym novinám prezradili, ako to celé začalo a v čom môže byť kurz povzbudením.

Pripomínajú si 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava.  „Vychádzajúca zornička, rodiace sa slnce, jasná hviezda“ - aj takto nežne častoval svoju ženu Pavol Országh Hviezdoslav. S milovanou Ilonou prežil veľký básnik 45 rokov harmonického manželstva.

Katolícke noviny pri príležitosti liturgickej spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej ponúkajú duchovnú obnovu s titulkom: Lurdské zjavenia sú stále aktuálne. Lurdské zjavenia, práve tak ako aj všetky mariánske zjavenia prijaté učiteľským úradom Cirkvi, sa stávajú vždy novým impulzom prežívať v plnej miere Kristovo posolstvo osobnej viery a milosrdnej lásky.

Prinášajú príbeh Trnavčanky Lenky Pandye, ktorá pracovala vyše dvanásť rokov v projektoch Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vo viacerých rozvojových krajinách, no stále v nej rezonovala potreba robiť ešte niečo viac. Dnes spolu s manželom Marshalom napĺňa túto túžbu v občianskom združení Cesta domov.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU