Číslo 08/2019

Číslo 08/2019

Najnovšie Katolícke noviny si pripomínajú rok od tragickej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V tejto súvislosti prinášajú rozhovor s otcom Jána Kuciaka aj s politickým analytikom Jánom Baránkom.

V rubrike Duchovná obnova sa venujú téme posudzovania a odsudzovania. Človek v svojej ľudskej nedokonalosti má tendenciu okamžite vysloviť súd nad druhým. Rád hodnotí a dáva prívlastky bez hlbšieho poznania skutočnosti, objektívnych príčin a dôvodov konania. Niekedy sa za tým ukrývajú aj jeho vlastné slabosti a zlyhania.  

Rozprávajú sa s exercitátorom a predstaveným exercičného domu v Piešťanoch pátrom Jánom Benkovským SJ o bohatstve ignaciánskych duchovných cvičení. V živote človeka sú chvíle, keď sa nevyhnutne potrebuje zastaviť, prehodnotiť život, vzťahy, postoj k Bohu a k ľuďom či obnoviť duchovnú silu na nový začiatok. 

V reportáži pozývajú na návštevu Baziliky svätého Klementa v Ríme, kde je pochovaný svätý Cyril. Vstup do tejto baziliky človeku umožní preniesť sa v čase vďaka archeologickým vykopávkam, ktoré od roku 1857 robia bratia z rehoľného rádu írskych dominikánov. Návštevník však môže byť aj svedkom hlbokej úcty k našim vierozvestcom, zvlášť k svätému Cyrilovi. Práve naňho táto bazilika uchováva mnohé svedectvá.

Pripomínajú si osobnosť nedávno zosnulého Imricha Kružliaka, ktorý bol aj poradcom prezidenta. Zomrel 1. februára 2019 vo veku 104 rokov. Odišiel tak posledný z predstaviteľov mladej slovenskej katolíckej inteligencie 30. rokov 20. storočia, ktorá sa sformovala okolo Ústredia slovenského katolíckeho študentstva.

Prinášajú svedectvo mladého dobrovoľníka Patrika Štekela o jeho misijnej skúsenosti v Ugande. „Od malička vo mne dozrievala túžba stať sa dobrovoľníkom v niektorej krajine sveta, ale asi najviac v Afrike. Pred vyše rokom som na sociálnej sieti objavil ponuku dobrovoľníctva v Ugande, a tak som sa po dlhšom uvažovaní rozhodol túto výzvu prijať,“ spomína Patrik Štekel.  

Vysvetľujú, prečo nesmieme zľahčovať morálne princípy, pokiaľ ide o spolužitie mladých ľudí pred manželstvom. Žiaľ, musíme konštatovať, že veľmi často aj kresťanskí rodičia tolerujú spoločné bývanie mladých pred manželstvom a neraz aj v ich vlastnom byte. Spoločné bývanie mladých ľudí pred manželstvom je ťažko hriešny stav.

V seriáli Zimné večery s knihou nájdete úryvok z diela Jamesa Martina SJ Jezuitský návod (takmer) na všetko.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU