Číslo 09/2019

Číslo 09/2019

Najnovšie Katolícke noviny si pripomínajú osobnosť pápeža Pia XII. Pred 80 rokmi, 2. marca 1939, bol na pápežský stolec zvolený kardinál Eugenio Pacelli. Pri výbere mena sa rozhodol pokračovať v línii svojho predchodcu, a tak Cirkev viedol ako Pius XII. Pápežom sa stal v dobe, keď sa svet ocitol v druhej svetovej vojne. Intenzívne pracoval na mierovom riešení konfliktu, no napriek tomu dodnes o Piovi XII. kolujú názory, že bol „tichým“ či dokonca Hitlerovým pápežom. Viaceré zistenia i svedectvá však dosvedčujú, že pápež Pius XII. nezostal ticho a už vôbec nebol jeho prívržencom.

Venujú sa prínosu a úlohe ženy v Cirkvi, ako ju zachytávajú a predstavujú niektoré stránky Biblie, čo môže byť inšpiráciou pre dnešný pohľad na úlohu ženy. 

Prinášajú reportáž z tohtoročného udeľovania Ceny Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru ocenila dvanásť osobností slovenskej kultúrnej scény.

Prinášajú rozhovor s redemptoristom Jánom Janokom, ktorý sa dožíva deväťdesiat rokov života. Páter Ján Janok CSsR sa narodil 2. marca 1929. Za 90 rokov toho prežil mnoho. Život na dedine aj v meste; totalitu i návrat slobody; štúdium medicíny i teológie; laickú prácu aj pastoráciu. „Dar života aj svoje dary mi dal Pán a stále čaká, aby som ich naplnil,“ tvrdí vzácny jubilant.

Rozprávajú sa s psychologičkou Denisou Zlevskou, ktorá so svojím manželom Miroslavom vytvorila projekt s názvom Vzťahovo. „Krajinu vzťahov sme priviedli k životu preto, aby v nej každý našiel dobrú radu, inšpiráciu i efektívnu odbornú pomoc,“ tvrdia manželia Zlevskí, lebo manželstvo má byť dueto, nie duel. 

Vysvetľujú, aké sú kritériá výberu na službu lektora, kantora či mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania. V našich farnostiach sa totiž do liturgických úkonov zapájajú aj laici. Pastoračnú službu sú schopní vykonávať len tí, ktorí sami žijú životom viery. Cirkev sa stará o týchto služobníkov odborným vzdelávaním, duchovným formovaním, ako aj prehlbovaním života viery. 

Približujú históriu vzniku Diela sv. apoštola Petra, o ktoré sa zaslúžila Francúzka Jeanne Bigardová. Spolu s mamou Stephanie obetovala svoj život i majetok za misijné povolania. Tridsaťročná Jeanne predala svoje veno a peniaze venovala na podporu formácie japonských kňazov. Týmto spečatila svoju budúcnosť ako ženy, ktorá sa nikdy nevydá, ale zasvätí svoj život rozvoju duchovnej nezávislosti misijných cirkví.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU