Číslo 13/2019

Číslo 13/2019

Najnovšie Katolícke noviny sa tematicky venujú učiteľom. Hoci vo svete učitelia majú svoj deň 5. októbra, na Slovensku má tradíciu 28. marec, deň spomienky na narodenie Jána Amosa Komenského. Dôvodom bolo rozhodnutie československej vlády v roku 1955 morálne oceniť ich prácu.

Ponúkajú reportáž z Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove. „Učiteľstvo som vždy bral ako možnosť robiť tento svet lepším. Dosah učiteľa na žiaka je obrovský – on je ten, ktorý ho modeluje a formuje, a aj keď niekedy nie sú výsledky viditeľné hneď, neskôr sa určite ukážu,“ hovorí Marcel Tkáč, riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorý si spomína na množstvo pozitívnych životných príbehov svojich absolventov. 

Rozprávajú sa s prezidentom Slovenskej komory učiteľov Vladimírom Crmomanom o súčasnej situácii slovenských pedagógov. Aby sme sa ako spoločnosť rozvíjali, potrebujeme kvalitných učiteľov. Na Slovensku takých máme, no mnohí pre veľký tlak na svoju profesiu odchádzajú zo škôl.

Katolícke noviny približujú aj dejiny pedagogiky. V minulosti sa vzdelávanie a úloha učiteľa považovali za významnú hodnotu pozitívne formujúcu spoločnosť. História však ukazuje, že vzdelanie nebolo dopriate každému. 

Zameriavajú sa na to, ako vyzerala škola na slovenskom vidieku pred sto rokmi. Najstaršie obecné školy v slovenských dedinách boli koncom 19. a začiatkom 20. storočia umiestnené v domoch určených na bývanie, typických pre danú lokalitu. Lavice, ktoré sa tiahli po celej šírke miestnosti, pozbíjali muži z dosák priamo na mieste. V jednej lavici sedelo 14 až 16 žiakov.

Prinášajú stručný prierez dejín historickej Trnavskej univerzity. Akt slávnostného otvorenia Trnavskej univerzity sa konal 13. novembra 1635 v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. Kardinál Peter Pázmaň odovzdal prvému rektorovi univerzity Jurajovi Dobronockému zakladaciu listinu univerzity a jej vedenie zveril Spoločnosti Ježišovej. 

Vysvetľujú význam titulu „učiteľ Cirkvi“, ktorý pôvodne patril len štyrom veľkým biskupom Západu: sv. Augustínovi, Gregorovi, Hieronymovi a Ambrózovi. V 20. storočí sa do zoznamu učiteľov Cirkvi prvýkrát dostali aj sväté ženy, konkrétne v roku 1970 sv. Terézia z Avily a sv. Katarína Sienská. V súčasnosti je v západnej Cirkvi titul učiteľa Cirkvi priznaný 36 svätcom; zatiaľ posledným je sv. Gregor z Nareku, ktorého do tohto zoznamu zapísal 12. apríla 2015 pápež František.

Katolícke noviny sa venujú aj radosti v pôste. Pôstne obdobie a radosť - ide to dohromady? V pôstnej piesni spievame: „Presmutný je svet celý, len hriešnik je veselý.“ Môže sa teda kresťan v Pôstnom období radovať? Zdá sa to protirečením. Mnohí si pôst spájajú s tichom a potláčaním svetských radovánok a určite by sa našli kresťania, ktorí by sa nad radujúcim sa človekom vtedy, keď má byť smutný, pohoršovali. Radosť je však niečo úplne iné ako zábava či vytváranie príjemnej nálady, atmosféry. 

Pozývajú pomodliť sa za ľudí, ktorí zomreli v službe evanjelia. Minulý rok zahynulo vo svete násilnou smrťou 40 misionárov, z toho 35 kňazov. Štatistiky zverejňuje každý rok talianska agentúra Fides, pričom do tohto počtu zahŕňa kňazov, rehoľníkov, misijných, pastoračných a charitatívnych pracovníkov.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU