Číslo 14/2019

Číslo 14/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú aktuálne informácie z 88. valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019 v Trnave. 

Približujú aj historické súvislosti vzniku Spolku svätého Vojtecha a tiež jeho súčasné rôznorodé aktivity vrátane prezentácií knižných titulov, výstav i medzinárodných ocenení. 

V rubrike Duchovná obnova sa venujú problematike manželskej nevery. Manželský vzťah nás zasahuje na našom najintímnejšom mieste, preto aj skúsenosť nevery je bolestná, ako keď sa rozbije zrkadlo na tisíc nepravidelných kúskov. Zdá sa, akoby sa už ničím nedalo zlepiť do pôvodného stavu. Prichádzajú na rad slzy, pocity v kvapalnom stave, a slová srdca, ktoré ústa nevedia vysloviť.

Predstavujú Centrum sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne-Biskupiciach. Od roku 2017 v DEMY funguje špecializované zariadenie pre autistov. Svetový deň povedomia o autizme pripadajúci na 2. apríl je chvíľou, keď by sme si mali uvedomiť, že aj medzi nami sú ľudia, ktorí majú svoj svet a vnímajú ho trochu odlišne ako my, ale napriek tomu túžia byť milovaní.  

Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva sa rozprávajú s Miroslavom Sanigom. Mnohé environmentálne problémy sa javia ako nezvratné, respektíve ich negatívne dôsledky môžeme už len pribrzdiť. Ani úloha operencov v ekosystéme sa nedá nahradiť.

Približujú históriu vzniku Kúpeľov Nimnica. Budovali sa v čase „socialistického rozkvetu“. Na nútených prácach sa tam stretli mnohí duchovní a komunistickému režimu nepohodlní občania. Mali byť miestom bez Boha. Kúpele Nimnica dnes majú 60 rokov, ale i kaplnku, ktorá sa teší veľkej návštevnosti.

Predstavujú Viliama Hafnera, vďaka ktorému jar v Cíferi znie hudbou. Hoci hudbu neštudoval, sprevádza ho celý život. Hrá na organe, vedie miestny spevácky zbor, v rodnej obci založil a organizuje podujatia Cíferská hudobná jar a Jesenný cyklus koncertov. Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru mu v roku 2018 udelila Cenu Fra Angelica. 

Rozprávajú sa s Matúšom Šurinom, ktorý sa zameriava na osvetu v oblasti včelárenia a na jednom z prešovských gymnázií vedie včelársky krúžok. Okrem iného je certifikovaný apiterapeut a aj prostredníctvom sociálnych sietí predstavuje včelie produkty a ich liečivé účinky.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU