Číslo 15/2019

Číslo 15/2019

Najnovšie Katolícke noviny predstavujú farnosť Cífer. Nad Cíferom drží ochrannú ruku svätý Michal, archanjel, ktorému je zasvätený miestny rímskokatolícky kostol. Na Cíferi je zaujímavé, že hoci má len čosi vyše 4 000 obyvateľov, narodili sa či žili tam mnohé osobnosti. Podľa regionálnej autorky a kronikárky Anny Michalcovej sa v Cíferi počas jeho histórie narodilo 33 mužov, ktorí sa rozhodli pre kňazské povolanie. Na svojom konte má obec tiež viac ako 35 rehoľných povolaní. 

V rubrike Duchovná obnova sa zameriavajú na pašie ako vášnivé utrpenie. Kristus sa rozhodol trpieť dobrovoľne, naplno, bez úľavy, s vnútorným dokonalým súhlasom a s absolútnym stotožnením sa s vôľou Otca. Do spásonosného utrpenia vložil toľko vášne a vnútorného pohnutia citov, koľko môže v láske vyjadriť a zniesť jedine pravý Boh. 

Vysvetľujú, prečo na niektorých výtvarných zobrazeniach má Kristus na kríži oblečenú dlhú tuniku. Keď hovoríme o Volto santo - v preklade Svätá tvár, v určitom význame ide o špecifický pojem na označenie zvláštneho stvárnenia ukrižovania, kde je postava Ježiša Krista pribitého na kríž odetá v dlhej tunike s rukávmi; niekedy má na hlave korunu a na nohách črievice. U nás neveľmi známa scéna bola v podmienkach stredovekého Západu považovaná za jedno z najznámejších a najcennejších zobrazení pašiových udalostí.

Odpovedajú na čitateľské otázky, ako sa stavia Cirkev k filmu Posledné pokušenie Krista; či si ho možno z dôvodu utvorenia vlastného názoru pozrieť, alebo je sledovanie podobných filmov hriechom; a ako sa postaviť k iným rozporuplným filmom vo vzťahu k pravdám našej viery.        

Prinášajú inšpirujúci príklad prijatia bolesti, ktorý nám zanechal český dominikán Patrik František Kužela. Bolesť nazýval nekonečnou milosťou a službou Bohu, ktorou bol poctený.

Rozprávajú sa s odborníkom na dejiny slovenskej literatúry 19. storočia Miloslavom Vojtechom o slovenskom literárnom velikánovi Jánovi Hollom, ktorého 170. výročie úmrtia si pripomíname 14. apríla. Ján Hollý ako prvý uviedol do slovenskej literatúry žánre epos, óda či elégia. A jeho Svatopluka si pri výstupe na Devín recitovali mladí romantici. 

Približujú osobnosť prvého redaktora Katolíckych novín Šimona Klempu. Klempove Katolícke noviny, vydávané v rokoch 1849 až 1857 v Pešťbudíne, boli prvými slovenskými katolíckymi cirkevnými novinami. Šimon Klempa sa tak stal prvým redaktorom Katolíckych novín, ktoré vychádzali v bernolákovčine. 

V seriáli Pôstne putovanie za modlitbou nájdete úryvok z diela Davida Torkingtona Modlitbou k radosti.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU