Číslo 16-17/2019

Číslo 16-17/2019

Veľkonočné Katolícke noviny vychádzajú ako sviatočné dvojčíslo. „Chcem vám popriať, aby vám všetkým bolo Ježišovo zmŕtvychvstanie povzbudením vo chvíľach časného trápenia, že sa aj ono raz skončí a príde nedeľné ráno,“ píše vo sviatočnom veľkonočnom príhovore reykjavícky biskup Dávid Bartimej Tencer OFMCap.

Katolícke noviny približujú tri biblické svedectvá troch svedkov – Márie Magdalény, Petra a Jána - o Ježišovom zmŕtvychvstaní. V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši Jánovo evanjelium, kde evanjelista pozoruhodne znásobuje a zlučuje svedkov a svedectvá o zmŕtvychvstaní, čím prekonáva nedostatok priameho svedectva o priebehu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Rozprávajú sa s pátrom Milanom Bubákom, ktorý tvrdí, že putovanie Veľkým týždňom nám môže vrátiť nádej. Milan Bubák je spisovateľ, duchovný sprievodca a správca farnosti Povýšenia Svätého kríža v bratislavskej Petržalke. Okrem toho pred vyše dvadsiatimi rokmi založil Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej Doline v Bratislave.

Zameriavajú sa na históriu slávenia Veľkonočného trojdnia, ktoré sa slávilo už vo štvrtom storočí. Novozákonné spisy ešte neobsahujú žiadnu jednoznačnú výpoveď o slávení Veľkej noci prvých kresťanov, ale už svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom píše: „Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.“ Toto naplnenie židovskej slávnosti novým zmyslom vyvoláva domnienku, že už apoštolské obce intenzívne slávili v dňoch židovskej Paschy pamiatku kresťanského veľkonočného tajomstva.

Vysvetľujú, že procesia na oslavu vzkrieseného Krista je osobitosťou výlučne spojenou s našou krajinou. Obrad vzkriesenia a následná veľkonočná procesia na Bielu sobotu patria k neodmysliteľnej tradícii veľkonočných obradov na Slovensku. 

Prinášajú aj rozhovor so spisovateľom Pavlom Rankovom, ktorý prezrádza, že vždy píše iba jeden príbeh. Pavol Rankov za posledné dva roky napísal tri romány, dva z nich mu v týchto dňoch vychádzajú v češtine. Jeho najnovší historický román Legenda o jazyku sa odohráva v období normalizácie a jedna dejová línia v ňom približuje život mimoriadne obľúbeného svätca Jána Nepomuckého. 

V reportáži pozývajú na návštevu kráľovského paláca do mesta Nyanza v africkej Rwande. Kráľovský palác stál na kráľovskom kopci a dnes ho pripomína múzeum, ktoré sa však nachádza na inom mieste ako pôvodný kráľovský palác. Návštevníci sa v ňom môžu dotknúť miestnej kultúry i histórie tejto výnimočnej krajiny. 

Pripomínajú si životný odkaz českého kardinála Josefa Berana, ktorého telesné ostatky previezli vlani z Vatikánu do Českej republiky. Stalo sa tak až po dlhých 49 rokoch. Kardinál Josef Beran bol totiž takou obrovskou osobnosťou a morálnou autoritou, že sa ho komunisti báli i po jeho smrti.

Katolícke noviny sa venujú aj téme Božieho milosrdenstva ako posolstvu pokoja. Ježiš v snahe posilniť vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, sa im zjavuje a pozdravuje ich slovami: Pokoj vám!

Ponúkajú i reportáž zo slávenia veľkonočných sviatkov na gréckom vidieku. Mnísi z Agion Oros, ako sa špeciálny autonómny región na najvýchodnejšom polostrove Chalkidík v gréčtine nazýva, sú pohrúžení v modlitbách. Tie trvajú v čase pred Veľkou nocou dlhé hodiny a medzi rannou, popoludňajšou a nočnou bohoslužbou si ani poriadne nestihnú oddýchnuť. Úseky voľného času, ktoré im počas dňa zostávajú, venujú bežným pracovným činnostiam, príprave chrámov na sviatočné chvíle i výrobe krížov z vavrínových listov. 

Sumarizujú najznámejšie filmové spracovania Ježišovho príbehu. Ježiš Nazaretský je hrdinom mnohých slávnych kinematografických diel; konzervatívnych aj kontroverzných, kratších aj dlhších, inovatívnych i schematických. 

Približujú výrobu cibuláku - kvalitného porcelánu s typickým cibuľovým vzorom s kobaltovo modrou farbou, ktorý nechýba v takmer ani jednej tradičnej českej či slovenskej domácnosti. K jeho rozšíreniu pre široké vrstvy obyvateľov prispela v 19. storočí porcelánka v severočeskom mestečku Dubí, kde sa porcelán za dostupnú cenu vyrába dodnes. 

Rozprávajú sa s košikárom Milanom Trnkom. Na jeho originálnej záľube by nebolo nič nezvyčajné, keby nebol už takmer 30 rokov pripútaný na invalidný vozík. Práca s prútím ho napĺňa, pretože do nej vkladá svoju dušu. „Nemôžem len čakať, že Boh urobí všetko za mňa,“ pokorne hovorí Milan Trnka.

Približujú i fenomén slovenských kraslíc, o ktorých pre Katolícke noviny rozpráva riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch Blažena Šmotláková aj krasličiarka Anna Kolárová z Pastuchova.

Predstavujú Františkánsku schólu v Bratislave. Ide o unikátne hudobné teleso, ktoré spája bratov františkánov i profesionálnych hudobníkov; spája však aj súčasnosť a minulosť, pretože ich repertoár tvorí z veľkej časti najmä františkánska hudba z 18. storočia.

Pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov, ktorým je 24. apríl, Katolícke noviny navštívili Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy v Karlovej Vsi v Bratislave a rozprávali sa s riaditeľkou Jarmilou Virágovou, ktorá je aj metodičkou a supervízorkou výcviku. 

Katolícke noviny vám želajú požehnané a pokojné veľkonočné sviatky.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU