Číslo 18/2019

Číslo 18/2019

Najnovšie Katolícke noviny si pripomínajú osobnosť pátra vincentína Jána Hutyru, ktorého životnému odkazu sa nedávno venovala konferencia v Nitre. Otec bez hraníc, duchovný otec tisícich dcér či slovenský Vincent de Paul – aj takéto prívlastky súvisia s Jánom Hutyrom CM, ktorý vyznával heslo, že „musíme iných šokovať svojou dobrotou“. 

Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa, robotníka, sa venujú téme práce, ktorá musí mať korene. Hneď z prvých riadkov Svätého písma je zrejmé, že Boh je nesmierne pracovitý. Stvorenie sveta ho doslova bavilo. Ako stvorenia na jeho obraz a podobu dostávame usmernenie, aby sme pracovali aj my: obrábali zem, strážili a spravovali celé stvorenstvo a mali tak priamu účasť na nádhernom Božom pláne s nami. Stali sme sa pokračovateľmi jeho stvoriteľského diela a to je úžasné!

Rozprávajú sa s Máriou Kopáčikovou z Katedry ošetrovateľstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku o pôrodných asistentkách a o tom, že odbornosť a ľudskosť dávajú žene pocit istoty aj v takej citlivej situácii, akou je pôrod. Piateho mája si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek.     

Prinášajú aj rozhovor s organistkou Zuzanou Ferjenčíkovou. Napriek tomu, že pôsobí krehko a nežne, jej výkony sú silné až drásavé. Organistka Zuzana Ferjenčíková hrá nielen prstami, ale celým telom a srdcom. Preto je veľký zážitok nielen ju počuť, ale aj vidieť. 

Predstavujú Američana Davida Reichardta, ktorý sa v Bratislave venuje aj turistickému apoštolátu. David Reichardt pochádza z malého mesta blízko Chicaga, no už vyše 20 rokov žije v Bratislave, kde je súčasťou anglicky hovoriacej komunity. „Spája nás v prvom rade Kristus a v druhom rade to, že nevieme dobre po slovensky,“ smeje sa David, ktorý Katolíckym novinám ochotne porozprával o aktivitách komunity a ďalších zaujímavostiach.

Približujú posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit (Kristus žije), ktorá vyšla 2. apríla vo vatikánskom Tlačovom stredisku. Pápež ju podpísal 25. marca v Lorete, v domčeku Svätej rodiny. Františkov text nadväzuje na minuloročnú synodu o mladých, viere a rozlišovaní povolania. „Cirkev potrebuje váš elán,“ odkazuje pápež mladým ľuďom na celom svete.

V seriáli Veľká noc v literatúre nájdete úryvok z diela Jána Čajaka Rozpomienka na veľkonočnú oblievačku.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU