Číslo 20/2019

Číslo 20/2019

Najnovšie Katolícke noviny približujú prácu trnavských hasičov, ktorí pomáhajú pri požiaroch, no i pri autonehodách, haváriách, prírodných pohromách. Pre nás je to často hrdinstvo, pre nich práca. Pri príležitosti sviatku svätého Floriána sa v Trnave konali oslavy 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

Vysvetľujú, prečo je spoveď sviatosť, z ktorej má veľký duchovný úžitok penitent i samotný kňaz. Kňaz je totiž svedkom toho, ako sa samotný Boh dotýka duše človeka, ako ju postupne mení a pretvára. 

Zameriavajú sa na dôležitosť detských mobilných hospicov. Súvisí s tým aj príbeh Dominiky, ktorá umrela na rakovinu, keď mala 15 rokov. Dnes je „patrónkou“ neziskovej organizácie Pod krídlami Dominiky, ktorú založili jej rodičia Žaneta a Ondrej Petrášovci, aby pomáhali iným rodinám s chorými deťmi. Okrem veľkej bolesti zo straty dcéry ich trápilo aj to, že nemohla umrieť doma. 

Rozprávajú sa s mentálnym koučom Petrom Bielikom, ktorý sa venuje hokejistom, ale i biatlonistom či tenistom. Mentálny koučing vykonáva na profesionálnej úrovni už pätnásť rokov. Vo voľných chvíľach sa ustavične vzdeláva čítaním odbornej literatúry, no zájde si aj do prírody.

V seriáli k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín spomínajú na Andreja Radlinského. Vďaka Andrejovi Radlinskému Katolícke noviny prešli na štúrovskú slovenčinu. Zakladateľ Spolku svätého Vojtecha spojil noviny s časopisom Cyrill a Method. Periodikum ponúkalo kvalitný obsah, ktorý oslovil aj čitateľov iných vierovyznaní.

Vysvetľujú, prečo je každý kresťan poslaný ohlasovať evanjelium, a už teraz pozývajú dobre sa pripraviť na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Svätý Otec František totiž vyhlásil mesiac október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Jeho cieľom bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete, a podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu apoštolskej exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. 

Katolícke noviny ponúkajú aj recenziu na príručku Ako potešiť spovedníka, ktorú tento rok vydal Spolok svätého Vojtecha. Publikácia ponúka ak odpovede na otázky: Má zmysel spovedať sa, keď aj tak budem znova hrešiť? Naozaj mi Boh všetko odpustil? Čo robiť, keď nad svojimi hriechmi necítim ľútosť? Takéto a podobné otázky si kladú mnohí, ktorí pristupujú k sviatosti zmierenia. 

V seriáli Jarné prebúdzanie s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Alistera McGratha s názvom C. S. Lewis. Excentrický génius a zdráhavý prorok.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU