Číslo 21/2019

Číslo 21/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú reportáž z farností Kukučínov a Hontianska Vrbica, kde už pätnásť rokov pôsobí farár Eduard Pecha. „Sú tu prítomné tri náboženstvá. K pôvodným katolíkom a reformovaným pribudli najmä počas presídľovania Slovákov z maďarského územia evanjelici. Zhruba polovica obyvateľov farností je katolíkov. Je to tu však členité aj národnostne. Asi štvrtina obyvateľov sa hlási k maďarskej národnosti,“ hovorí Eduard Pecha.

Približujú úctu k Panne Márii ako Pomocnici kresťanov. Každé zvolanie z Loretánskych litánií má korene v živote Panny Márie. Teda aj to o jej pomoci. Kde pomáhala? Nuž, pomáhala a veľakrát! Máriinu pomoc cítili kresťania aj počas celej svojej histórie. Cítili to v svojom osobnom - malom živote, ale aj v obrovskom rozsahu, keď sa lámali dejiny a osud kresťanstva závisel od jej mimoriadnej pomoci. V dejinách vidíme zásahy Panny Márie vo chvíľach, keď išlo o všetko. 

Rozprávajú sa s Oľgou Kroupovou, ktorej mama vymodlila obrátenie. Hudobný svet ju poznal ako úspešnú skladateľku. Jej skladby sa hrali v západnej Európe, Amerike, Ázii. Oľga Kroupová žila – napriek chronickej chorobe – relatívne spokojne, až kým v jej živote nenastal veľký zlom. Práve ten ju však priviedol k Bohu, ktorý je dnes pre ňu všetkým. 

Zameriavajú sa na Rumunsko, ktoré o niekoľko dní navštívi Svätý Otec František. Pápežova cesta do tejto veľkej krajiny sa uskutoční od 31. mája do 2. júna. Návšteva bude mať štyri etapy. Petrov nástupca navštívi metropolu Bukurešť, mestá Jaš, Blaž a mariánsku svätyňu Šumeleu Čiuk. Súčasťou programu bude aj blahorečenie siedmich gréckokatolíckych biskupov – mučeníkov komunistického režimu. 

Približujú príbeh Žilinčana Marka Sobolu, ktorý v svojom živote dokáže originálnym spôsobom uplatňovať lásku k misiám, histórii i architektúre. Marek Sobola vyštudoval nielen záhradnú a krajinnú architektúru, ale aj históriu, vďaka ktorej sa vrátil k svojej dávnej záľube heraldike. „Moja heraldická ,kariéra´ sa začala u kapucínov. Kedysi v mojom rodnom meste pôsobil kapucín Dávid Tencer, a keď sa stal biskupom na Islande, oslovil som ho, či nemá záujem o osobný erb,“ spomína Marek Sobola. 

Predstavujú tohtoročnú laureátku Ceny Fra Angelica, jazykovedkyňu Máriu Pisárčikovú. „Mala som v živote šťastie. Pôsobila som v období, keď sa v slovenčine tvorili základné diela – a ja som sa mohla na tom procese zúčastňovať. Nebola to teda moja zásluha, skôr historická náhoda,“ komentuje svoje úspechy v oblasti jazykovedy sama Mária Pisárčiková.

Katolícke noviny vysvetľujú, prečo sú naše chrámy veľmi rozmanité. Starobylé chrámy na Slovensku sa líšia jeden od druhého viac či menej v pôdorysoch, tvare veží, vo vnútornej či vonkajšej výzdobe. Kostoly na Slovensku sa nelíšia ani tak podľa regiónov, ako skôr podľa typológie kostola a umeleckého slohu. 

V seriáli Jarné prebúdzanie s knihou sú môžete prečítať úryvok z diela Jacqua Phillippa Keby si poznala dar od Boha.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU