Číslo 22/2019

Číslo 22/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu s informáciami o novokňazoch zo všetkých diecéz Slovenska a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší. 

Približujú životný odkaz biskupa Pavla Hnilicu, ktorý nikoho neodmietol a Boh ho nikdy neopustil. Životné cesty biskupa Pavla Hnilicu sú napínavým príbehom obrovskej túžby. Duchovná angažovanosť; prežité dramatické situácie, za ktorými bola Božia prozreteľnosť; ale najmä oddanosť Ježišovi a úcta k Panne Márii mu vždy dodávali silu. 

Vysvetľujú, prečo strach nemá v našom živote miesto. Nechajme sa aj my sprevádzať Duchom Tešiteľom, aby sme prišli do destinácie neba na večnú hostinu veľkonočného Baránka, Krista. Pre kresťanov nie je pripravená sieň slávy, ale Otcova náruč lásky a radosti na celé veky.

Rozprávajú sa s francúzskym rabínom Jeanom-Marie Éliom Setbonom, ktorý v roku 2008 prijal krst a stal sa kresťanom. Ježiš ho priťahoval už v detstve, ale jeho židovská identita mu bránila naplno ho prijať. Slovensko navštívil koncom apríla prvýkrát. Pri tejto príležitosti sa s ním Katolícke noviny rozprávali o jeho obrátení a ceste ku Kristovi, ale tiež o úlohe otca rodiny, ktorý vychováva osem detí.

V seriáli k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín si môžete prečítať, ako Katolícke noviny reflektovali slovenské národné hnutie v rokoch 1880 až 1900

Katolícke noviny odpovedajú na čitateľskú otázku, ako by mal veriaci človek počas svätej omše prežívať moment pri pozdvihovaní; a tiež vysvetľujú rozdiel medzi duchovným a sviatostným svätým prijímaním.

Recenzujú literárne dielo Svätý Mikuláš z Flüe, ktoré čitateľov prenesie do doby, ktorá bola ťažká; do života rodiny, ktorá bola svätá; a do myslí a sŕdc dvoch manželov, ktorí v jednej chvíli museli spraviť najťažšie rozhodnutie svojho života. 

Prinášajú tiež recenziu na predstavenie Biblia, ktoré uvádza Divadlo Aréna v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou. Ide o divadelné dielo, ktoré viac ako pochopiť, musíte precítiť. Juraj Kukura v ňom číta vybrané úryvky zo Starého a z Nového zákona; dôležitá je aj výtvarná performancia predvádzaná priamo počas deja na javisku. 

Predstavujú mladého misijného dobrovoľníka Petra Krivdu, ktorý pôsobí v Ekvádore. Peter Krivda tvrdí, že podstatné je tráviť čas s ľuďmi a spoznávať ich kultúru.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU