Číslo 23/2019

Číslo 23/2019

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme prosiť o dary Ducha Svätého. Dôležité je uvedomiť si duchovné bohatstvo, ktoré pre prosiacich plynie z týchto darov. Najväčším Božím darom, ktorý sme dostali a zároveň ho môžeme darovať iným, je láska.

Spolu s Dominikom Romanom Letzom OP spomínajú na pátra Juraja Akvinasa Gaburu OP, ktorý na konci marca odišiel do Pánovho domu vo veku 104 rokov. Celý život prežil v odovzdanosti do Božej prozreteľnosti. „Ako sa nesťažoval, keď bol ešte zdravý a pri sile, tak nebolo cítiť na ňom prejavy nespokojnosti alebo netrpezlivosti ani v tých chvíľach, keď bol úplne bezmocný,“ hovorí o pátrovi Akvinasovi jeho rehoľný spolubrat Dominik Roman Letz.

Prinášajú aj rozhovor s psychiatričkou Janou Trebatickou o tom, že agresivita ubližuje najzraniteľnejším. Medzinárodný deň nevinných obetí agresie pripadajúci na 4. jún nám chce pripomenúť, že na svete existuje veľa detí, ktoré sú obeťami fyzických, duševných či emocionálnych atakov zo strany dospelých. 

Rozprávajú sa s lekárkou a pro-life aktivistkou Evou Grey o ekologickej záťaži detí. Pre uhlíkovú stopu, ktorú zanecháva malé dieťa, sa totiž niektorí rozhodli, že nebudú plodiť potomkov, aby nezaťažovali životné prostredie. Eva Grey upozorňuje, že človek nielen konzumuje a znečisťuje, ale aj nachádza nové spôsoby, ako chrániť životné prostredie. A možno práve naše deti objavia postupy na ochranu čistoty vzduchu alebo vody. 

Katolícke noviny odpovedajú na čitateľskú otázku, čo znamená „privilégium viery“ alebo pavlovské privilégium vo vzťahu k manželstvu dvoch nepokrstených. Pavlovo privilégium alebo „privilégium viery“ je výsada, ktorá sa uplatňuje v prospech viery, náboženstva, keď novopokrstená stránka môže uzavrieť nové manželstvo.

Približujú vysokoškolskú misiu v Keni, ktorá prináša hojné ovocie. V Keni sa to pred dvadsiatimi rokmi začalo. Aby mohol Vladimír Krčméry efektívnejšie rozvíjať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie projekty v chudobných či rozvojových krajinách alebo krajinách globálneho juhu, ako sa im dnes hovorí, založil misijnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Škola má dnes okrem Slovenska misijné humanitárne a rozvojové projekty v ďalších pätnástich krajinách sveta, a to okrem Severnej Ameriky a Austrálie na všetkých obývaných kontinentoch. 

Ponúkajú recenziu na inscenáciu Radošinského naivného divadla o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom Malý veľký muž. Ako to vyzerá, keď sa tragického príbehu ujme Radošinské naivné divadlo známe svojráznym humorom? A čo, keď pri tejto príležitosti svoje sily spojí so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, konkrétne s niektorými jeho hudobníkmi a tanečníkmi pod vedením choreografa Ladislava Cmoreja? A to celé v réžii Ondreja Spišáka? Odpovede na tieto otázky nájdete v recenzii. 

V seriáli Jarné prebúdzanie s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Jaqua Phillippa Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom. Úvaha o pokoji srdca.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU