Číslo 24/2019

Číslo 24/2019

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo veríme v trojjediného Boha. Kresťanstvo verí v jediného Boha v Trojici osôb. Toto tajomstvo znepokojuje mysle mnohých ľudí. Boh je Láska v sebe samom, mimo času, pretože Boh Otec má od večnosti v sebe Slovo – Syna a táto ich vzájomná nekonečná láska sa nazýva Duch Svätý, ktorý je tiež osobou.

Rozprávajú sa s uznávaným slovenským biblistom Jozefom Jančovičom, ktorý dlhé roky popularizuje Sväté písmo, prednáša na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a prispieva do časopisu Studia Biblica Slovaca zameraného na skúmanie Biblie. Jozef Jančovič je tiež nový laureát Ceny Jozefa Búdu „za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy“. 

Prinášajú aj rozhovor s bohoslovcom Róbertom Holečkom, ktorý bude v polovici júna v Nitre vysvätený za kňaza. Ako dieťa prišiel o obličku. Keď mu začala zlyhávať druhá, bola nutná transplantácia. Respektíve tri, lebo prvé dva pokusy zlyhali. Našťastie však uňho platilo to, čo v rozprávkach – do tretice všetko dobré. Dnes je stav 25-ročného Róberta Holečku stabilizovaný a mladý muž prijme 15. júna kňazskú vysviacku. 

Katolícke noviny vás v reportáži pozývajú na návštevu indonézskeho ostrova Flores. Ak berieme Indonéziu ako celok, je tam kresťanstvo po islame druhým najrozšírenejším náboženstvom. Dvadsaťštyri miliónov miestnych kresťanov tvorí približne desatinu obyvateľstva, pričom z tohto počtu predstavujú protestanti sedemnásť a katolíci sedem miliónov. 

V rubrike Misie približujú prostredníctvom listu pátra vincentína Jozefa Kudlu život vo farnosti svätých Petra a Pavla a stavbu nového kostola v Hondurase. V Sangrelayi totiž na Veľkonočný pondelok začali stavať nový farský kostol.

V rubrike Mladým vysvetľujú, prečo by si chlapci a dievčatá mali vybrať patróna pre svoj vzťah, aby sa do veci zaangažoval niekto omnoho múdrejší a milujúcejší; a tiež je dobré vedieť, že tvoja láska je už teraz v dobrých rukách. 

Odpovedajú na čitateľskú otázku, či sa môže náboženská literatúra (Sväté písmo, modlitebné knižky či noviny a časopisy) a devocionálie dávať do zberu či smetnej nádoby.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU