Číslo 26/2019

Číslo 26/2019

Najnovšie Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej vedomostnej súťaže s názvom: Leto so svätými – od Košíc po Libanon. Vyžrebovaných výhercov čakajú hodnotné ceny za vyše štyritisíctristo eur. Katolícke noviny štartujú aj prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu Leto s Andrejom. Hracie karty nájdete ako prílohu novín. V Katolíckych novinách číslo 26 už budú zverejnené prvé otázky, úlohy a kupóny k obidvom súťažiam.

V rubrike Duchovná obnova vysvetľujú, prečo je Najsvätejšie Srdce Ježišovo pre kresťana istotou. Tajomstvo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás pozýva uvažovať o láske, ktorú má Boh voči nám. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom.

Prinášajú reportáž z Duchovného centra Lukov Dvor pri Nitre. V areáli na okraji mesta pod Zoborom už vyše dve desaťročia pôsobia Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prišli tam na pozvanie vtedajšieho nitrianskeho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca. Z bývalého kaštieľa, ktorý kúpili v roku 1996, spravili centrum na duchovnú obnovu s názvom Dom Srdca Ježišovho. Otvorili ho v roku 1998 a odvtedy na tomto mieste rozvíjajú spiritualitu, ktorá pomáha ľuďom so zraneným srdcom. 

Približujú záchranu riečnického kostola počas totalitného režimu. Obec Riečnica spolu s obcou Harvelka patrili do zátopového územia budovanej vodnej nádrže Nová Bystrica. Začiatkom roku 1989 vyšiel v prvom januárovom čísle okresných novín Kysuce článok pod názvom Chcelo by sa zakričať: ZADRŽTE, POČKAJTE! Bol priamou reakciou na udalosti, ktoré mali viesť k likvidácii kostolíka v Riečnici. 

Rozprávajú sa s Janou Slovákovou, ktorá je už piaty rok národnou koordinátorkou hnutia Viera a svetlo na Slovensku. Katolícke noviny zisťovali, ako sa u nás darí dielu nedávno zosnulého Jeana Vaniera. V centre záujmu jednotlivých spoločenstiev sú ľudia s mentálnym postihnutím, ktorých rodiny a priatelia nazývajú inak obdarovaní.

Prinášajú aj rozhovor s českým architektom Norbertom Schmidtom, ktorý tvrdí, že kostol nemôžeme uzavrieť do muzeality. Norbert Schmidt je roky vedúcim Centra teológie a umenia pri Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na tému vzťahu architektúry, umenia a teológie publikuje odborné články a vydal aj knihu. 

Odpovedajú na čitateľskú otázku, aký je pravý význam toho, keď sa človek žehná v znamení kríža; a čo znamená, ak urobí znak kríža na čele, na ústach a na hrudi.

V seriáli Putujeme za Máriou si môžete prečítať úryvok z diela Františka Dlugoša Púte na Mariánsku horu v období komunizmu 1945 – 1989.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU