Číslo 27/2019

Číslo 27/2019

Najnovšie Katolícke noviny približujú duchovný odkaz svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorým už pred stáročiami chceli u našich predkov posilniť ich osobitnú a nezávislú identitu v rodiacej sa Európe národov. Dnešná Európa, vyrastajúca zo svojich kresťanských duchovných koreňov - či ich už priznáva, alebo nie - ak chce ostať sama sebou, musí odolať viacerým pokušeniam.

Približujú, ako Katolícke noviny v minulosti prehĺbili cyrilo-metodskú tradíciu. V druhej polovici 19. storočia, keď si slovanské národy v období útlaku pripomínali tisícročie príchodu solúnskych vierozvestov, na stránkach Katolíckych novín vychádzali články, v ktorých autori povzbudzovali Slovákov príkladom života a diela svätých Cyrila a Metoda.

V reportáži pozývajú na návštevu Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Katolícke noviny nazreli do zákulisia formácie, ktorú tam absolvujú budúci kňazi Nitrianskej a Žilinskej diecézy. V nasledujúcom akademickom roku k nim navyše pribudnú bohoslovci zo seminára v Badíne.

Prinášajú aj reportáž z farnosti Svinica, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov na východ od Košíc. Táto malá farnosť v sebe ukrýva veľký príbeh. Prvým farárom tam bol Štefan Bečaver – kňaz, ktorý sa obetoval pre rumunských vojakov.

Odpovedajú na čitateľskú otázku týkajúcu sa pôvodu a významu označenia Panny Márie ako „Matky milosrdenstva“. Stretávame sa totiž aj s iným oslovením či titulom Panny Márie ako „Matky Božieho milosrdenstva“. Ktoré je správne?

Spomínajú na talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho, ktorý okrem iného natočil seriál Ježiš Nazaretský. Zomrel 15. júna v Ríme vo veku 96 rokov. Legenda svetovej kinematografie režírovala najväčšie filmové hviezdy i absolútne neznámych mladučkých hercov. Kritici obdivovali, s akým nenapodobiteľným štýlom si dokáže podmaniť divadelné javisko, opernú scénu i strieborné plátno. A najmä divákov na celom svete.

Približujú putovanie pešo aj na bicykli s jezuitmi do Levoče. Keď sa v roku 2000 po skončení Svetových dní mládeže v Ríme vrátili slovenskí jezuiti domov z pešieho putovania s mladými po kraji svätého Františka Assiského, zrodil sa nápad uskutočniť myšlienku putovných obnov aj na Slovensku. O tom, ako vznikla Xaveriáda, sa s Katolíckymi novinami podelil jeden z jej organizátorov Milan Hudaček SJ. 

Predstavujú ovocný projekt, ktorý pre ženy oblasti Baixa Grande v brazílskom štáte Bahia predstavuje zdroj obživy i životného naplnenia. Podnikateľský príbeh troch desiatok žien sa začal Medzinárodným dňom žien. V tento deň sa zvykli stretávať a postupne začali premýšľať, že by spoločne mohli robiť niečo viac. Keďže v ich kraji sa darí ovociu ako mango, marakuja, ananás či papája, ktoré postupne dozrievajú od novembra do marca, začali z nich vyrábať ovocné džúsy, ktoré predávali na trhu. No nezostali iba pri tom.

V seriáli Putujeme za Máriou si môžete prečítať úryvok z diela Ivana Chalupeckého Mariánska hora v Levoči.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam – k čitateľskej súťaži Leto so svätými – od Košíc po Libanon a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Andrejom.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU