Číslo 28/2019

Číslo 28/2019

Najnovšie Katolícke noviny približujú význam svätého Benedikta z Nursie pre Európu. Benedikt z Nursie je svätec, ktorému sa pripisujú dôležité zásluhy pri zrode a rozšírení ducha jednoty v národoch Európy. Pápež Pius XII. ho nazval otcom Európy.

Prinášajú exkluzívnu reportáž z latinskoamerickej Kolumbie. Súčasná Kolumbia je krajšia i bezpečnejšia, než by sa nám pod vplyvom relatívne nedávnej minulosti mohlo zdať. Príjemní a priateľskí sú i tamojší ľudia, väčšina ktorých patrí ku katolíkom.

Rozprávajú sa so 78-ročnou lekárkou Annou Uhrovou, ktorá svoj život zasvätila skautingu. Rodáčka z Udavského pri Humennom si leto bez skautského tábora ani nedokáže predstaviť. Hoci dnes už na dlhšie túry nechodieva, rada posedí s mladými skautmi pri táboráku. Vždy je o čom rozprávať. Katolíckym novinám prezradila, že jej veľkou láskou je aj Svätá zem. Hovorí, že zážitok z tohto miesta by dopriala každému.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, ako je to s Kristovou božskou a ľudskou prirodzenosťou. Na mnohých miestach Nového zákona je Ježiš Kristus označený ako Boží Syn a takisto aj ako Syn človeka. Už tieto dve pomenovania naznačujú, že Ježiš je pravým Bohom i pravým človekom.

Upozorňujú na odvrátenú tvár smartfónov tabletov. Za blikajúcimi obrazovkami, dokonalými obalmi a naleštenými kovovými plochami sa totiž môže skrývať obrovské ľudské utrpenie a ekologická devastácia. 

Uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: k čitateľskej vedomostnej súťaži Leto so svätými – od Košíc po Libanon a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Andrejom.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU