Číslo 30/2019

Číslo 30/2019

Najnovšie Katolícke noviny ponúkajú reportáž z duchovných cvičení, ktoré môžu byť dovolenkou pre dušu. Slnko, more, pláž – pre niektorých z nás ideálny oddych. Kam však na dovolenku zobrať vlastné vnútro? Z celého roka často nepokojné, vystresované a preťažené. Napríklad na miesto pokoja, modlitieb a vždy usmiateho spoločenstva Rodiny Panny Márie a Diela Ježiša Veľkňaza.

Vysvetľujú, že dnešná spoločnosť by si mala brať príklad z rodičovstva svätých Joachima a Anny. Ak sa hovorí, že rodičovstvo sa v súčasnosti nachádza v kríze, je to príležitosť pre ľudskú spoločnosť hľadať dôvody. Rodičia sú prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi svojich detí vo všetkých oblastiach. Sú vychovávateľmi, pretože sú rodičmi. Vychovávať deti je základným právom a povinnosťou rodičov, pretože je úzko prepojené s odovzdávaním ľudského života. 

Predstavujú Inštitút profesionálneho rodičovstva. Nie každý mal šťastie, že vyrástol v úplnej a funkčnej rodine. Existujú rôzne formy náhradnej starostlivosti, ale vzťah rodič a dieťa má svoje psycho-sociálne opodstatnenie. Profesionálnu aj citovú rovinu vzťahu priblížil profesionálny náhradný rodič Alena Kudláčová. Ako „profirodič“ pôsobí od roku 2008.

Katolícke noviny v seriáli Stolujeme s pápežmi prinášajú zaujímavosti o pontifikáte pápeža Pia V. Jeho zvolenie vyvolalo v Ríme malé zemetrasenie, keďže zrušil zábavy a hostiny, ktoré boli pripravené na oslavu jeho nástupu na Petrov stolec. Tento asketický pastier spal iba niekoľko hodín na drsnom slamníku. Postil sa alebo jedol veľmi málo a aj to iba jednoduché jedlo. 

Rozprávajú sa s Milom Daníškom, ktorý ako prvý Slovák prešiel Pacifickú hrebeňovku. Milo Daníšek z Višňového pri Žiline sa stal prvým Slovákom, ktorý pred časom úspešne absolvoval slávnu a po prírodnej stránke úžasne rozmanitú a fascinujúcu Pacifickú hrebeňovku s dĺžkou 4 280 kilometrov, ktorá vedie z Mexika cez Spojené štáty americké až do Kanady. Splnil si tak jeden z veľkých cestovateľských snov. Okrem turistiky sa venuje s obľubou aj športovaniu a fotografovaniu.

Približujú, ako organizácia MIVA Slovensko pomáha slovenským misionárom v zahraničí. Vďaka štedrým darcom zo Slovenska mohla MIVA Slovensko pomôcť s kúpou auta pre pátra rogacionistu Jozefa Humeňanského v africkom Kamerune.

Odpovedajú na čitateľskú otázku o získaní úplných odpustkov. Získavanie odpustkov je vznešená vec. Najmä ak sú to odpustky pre duše v očistci, ktoré si už nemôžu samy pomôcť. Možno by sa to dalo prirovnať napríklad k darovaniu krvi. 

V rubrike Letné dúšky dobrej literatúry nájdete úryvok z knihy Margity Figuli Výber z diela.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: k čitateľskej vedomostnej súťaži Leto so svätými – od Košíc po Libanon a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Andrejom.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU