Číslo 34/2019

Číslo 34/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú reportáž o tom, ako dobrovoľníci zachraňujú ruiny Katarínky v lesoch Malých Karpát na západnom Slovensku. Dva týždne trávia v lesnom táborisku blízko zrúcanín Kostola a Kláštora svätej Kataríny, ktoré cez deň opravujú. Žijú tam bez mobilov, elektriny, dokonca bez hodiniek. Ešte aj vodu si tam musia nosiť sami. Na Katarínku prichádzajú mladí muži a ženy už dvadsaťpäť rokov – a Katolícke noviny prišli zistiť prečo. 

Spomínajú na pápeža Pia X., po ktorom nesie pomenovanie jeho rodisko. Obec Riese Pio X. sa nachádza v provincii Treviso, ktorá je súčasťou regiónu Benátsko. Od smrti 257. hlavy Katolíckej cirkvi 20. augusta uplynulo 105 rokov.

Vysvetľujú, prečo je v medziľudskom kontakte dôležité spoločné stolovanie. V každej ľudskej kultúre v dejinách bolo spoločné stolovanie vyjadrením snahy o zblíženie a súdržnosť. Každá oslava zahrnuje aj spoločnú hostinu. Láska muža a ženy pri svadbe je v istom zmysle spečatená svadobnou hostinou. Iniciačné rituály, rodinné sviatky a dokonca aj pohreb sú sprevádzané spoločným stolovaním. Je to preto, lebo proces jedenia je pre každého príjemný a spoločne strávený čas posilňuje vzájomné putá. Aj Ježiš používa spoločné stolovanie, keď sa vracia k učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní.

Približujú, ako majú rodičia zvládnuť so svojím prvákom vstup do školy. Pre školopovinné deti sa v septembri otvárajú brány školy. Je to výnimočný čas najmä pre prvákov, ktorí s dávkou napätia prekračujú prah školy. Nielen oni, ale aj ich rodičia majú isté očakávania. Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch Alexandra Hanáková približuje, ako to zvládnuť.

Predstavujú tvorbu ghanského sochára El Anatsuiho, ktorý sa so svojím monumentálnym dielom predstavuje tento rok aj v Európe. „Tvorím z materiálu, ktorého sa ľudia už dotýkali. Umenie sa rodí z konkrétnej situácie a som presvedčený, že je lepšie, ak umelci pracujú s tým, čo iní vyhodili,“ hovorí El Anatsui. 

Prinášajú svedectvo Slováka Mariána Pavča, ktorý sa zúčastnil začiatkom augusta na veľkom kresťanskom stretnutí v Medžugorí s názvom Mladifest. „Medžugorie je miesto, kde sa duša dostane do priestoru bez gravitácie,“ tvrdí Marián Pavčo.

V seriáli Letné dúšky dobrej literatúry si môžete prečítať úryvok z diela Martina Rázusa Maroško

Uverejňujú ďalšie otázky a kupóny k letným súťažiam: k čitateľskej súťaži Leto so svätými – od Košíc po Libanon a k detskej prázdninovej súťaži Leto s Andrejom.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU